Svetilka iz zgodnjeeneolitske naselbine Zgornje Radvanje v Mariboru
Eine Lampe aus der früh-äneolihtischen! Siedlung von Zgornje Radvanje in Maribor