Zaščitne arheološke raziskave na Mostu na Soči leta 2001 : najdišča Maregova guna, Štulčev kuk in Plac
Rescue archaeological excavations at Most na Soči in the year 2001