Gromače kod sela Peruški (Pula), ostaci 'fosiliziranog' antičkog pejsaža