Poznosrednjeveško in zgodnjenovoveško najdišče Župnijski dom v Šentvidu pri Stični : analiza lončenine in živalskih ostankov
The Late Medieval and Early Post-Medieval site of Župnijski dom in Šentvid pri Stični