Rimski kamniti spomeniki iz cerkve sv. Janeza Krstnika v Podkraju pri Tomišlju
Roman stone monuments in the Church of St. John the Baptist in Podkraj near Tomišelj