Najdbe ptičjih kosti s koliščarskih naselbin na Ljubljanskem barju