Poskus ugotavljanja namembnosti kamenih artefaktov iz najdišča Divje babe I (Slovenija) : domneve o uporabi in obrabi nekaterih musterjenskih orodij