Človekov vpliv na rastlinstvo zahodnega Ljubljanskega barja v pozni prazgodovini (pribl. 1000-50 pr. n. št.) : primer: Vrhnika (Dolge njive)
Human impact on the vegetation of the western Ljubljansko barje in late prehistory (ca. 1000-50 cal. BC)