Dendrokronološke raziskave na koliščih Spodnje mostišče 1 in 2 ter Hočevarica