Izobraževanje v kontekstu švedskega multikulturalizma