Dve domovini : razprave o izseljenstvu
Two Homelands : migration studies

 1. 1990
   25

  številka: 1 (1990)
  Fotografski krožek - Gruppo fotografico Rečan, Fotoalbum izseljencev iz Benečije, Fotoalbum degli emigranti della Benecia (številka: 1, 1990)
  Zgodovinske primerjave (številka: 1, 1990)
  Ethnic Radio in Australia and Slovene Language Broadcasting: Development and Direction (številka: 1, 1990)
  Immigration History Research Center (Raziskovalni center za zgodovino priseljevanja) univerze Minnesota v St. Paulu, ZDA, in njegova slovensko-ameriška zbirka (številka: 1, 1990)
  Rajska dolina (številka: 1, 1990)
  Izseljevanje Slovencev v tujino do druge svetovne vojne (številka: 1, 1990)
  Družba svetega Rafaela do ustanovitve ljubljanske podružnice (številka: 1, 1990)
  Nekateri pristopi k problematiki druge generacije v okviru raziskovanja priseljenstva v ZDA (številka: 1, 1990)
  Udje družbe sv. Mohorja v ZDA do leta 1900 (številka: 1, 1990)
  Izseljenska avtobiografija v ZDA - primer slovenskih Američanov (številka: 1, 1990)
  Ideja in poskusi izgradnje slovenskega narodnega doma na st. Clairu v Clevelandu (številka: 1, 1990)
  Problems and Perspectives of Ethnic Identification: Withering Away or Reaffirmation? Experience of a Slovene Emigrant (številka: 1, 1990)
  Zamisli o sodelovanju med Slovenci in njihovimi potomci v matici in v tujini (številka: 1, 1990)
  Immigration and Psychiatry: Yugoslav-Born Minority in Victoria (številka: 1, 1990)
  Slovenskoargentinski pesnik Vinko Žitnik (številka: 1, 1990)
  Delovanje Toma Brejca med slovenskimi izseljenci v Franciji v letih 1936-39 (številka: 1, 1990)
  Ivan Dolenc and John Krizanc: Two Canadian Authors of Slovene Origin (številka: 1, 1990)
  Zamuda slovenske objave Orla in korenin (številka: 1, 1990)
  Bronasti tolkač in V kljunu golobice Berta Pribca (številka: 1, 1990)
  Slovenian Cultural Association Simon Gregorčič, Toronto, Ont., Canada, Celebrates its 30th Anniversary (številka: 1, 1990)
  Etnološko preučevanje etnične identitete slovenskih izseljencev (številka: 1, 1990)
  Preteklo in sedanje delovanje Inštituta za slovensko izseljenstvo (številka: 1, 1990)
  Ponovno: Adamič - pisatelj, da ali ne? (številka: 1, 1990)
  Eulogy of a Man of Two Homelands (številka: 1, 1990)
 2. 1992
   26

  številka: 2/3 (1992)
  Slovenski tisk v Kanadi (številka: 2/3, 1992)
  Slovenski begunci v Avstriji v luči časopisa Domači glasovi (številka: 2/3, 1992)
  Slovenski etnični tisk v Argentini do druge svetovne vojne (številka: 2/3, 1992)
  Pregled dosedanjih (slovenskih) socioloških raziskav o slovenski izseljenski problematiki v Evropi od leta 1945 dalje (številka: 2/3, 1992)
  The press as a link between the leaders and the rank and file of an ethnic fraternal organisation (številka: 2/3, 1992)
  The Prosveta english language section: certainly not hard news, and never intended to be (številka: 2/3, 1992)
  The Slovak press in the late 19th and early 20th centuries, with particular emphasis on the Slovak-American press, 1885-1918 (številka: 2/3, 1992)
  Breda Čebulj-Sajko: Med srečo in svobodo (številka: 2/3, 1992)
  Slovenski tisk v Argentini po drugi svetovni vojni (številka: 2/3, 1992)
  Slovene immigrant literature in the postmodern world: the rise of multiculturality and multi-ethnicity in Australia, the United States of America and Canada (številka: 2/3, 1992)
  Amerikanski Slovencov glas (številka: 2/3, 1992)
  The croatian fraternal union Zajedničar and the second generation (številka: 2/3, 1992)
  Marjan Drnovšek, Pot slovenskih izseljencev na tuje od Ljubljane do Ellis Islanda - otoka solza v New Yorku (številka: 2/3, 1992)
  Katoliški šolski sistem v Združenih državah Amerike in ustanavljanje osnovnih šol pri slovenskih župnijah (1895-1941) (številka: 2/3, 1992)
  The new immigrant and the immigrant press in the New York area (številka: 2/3, 1992)
  Raziskave o Slovencih v Avstraliji (številka: 2/3, 1992)
  Jurij Zalokar, Mavrična kača (številka: 2/3, 1992)
  The prehistory of Slovene journalism in the United States (številka: 2/3, 1992)
  Izseljensko in drugo časopisje med Slovenci v zahodni Evropi do leta 1940 (številka: 2/3, 1992)
  Tiski slovenskih beguncev v taboriščih v Avstriji in Italiji (številka: 2/3, 1992)
  Slovenski tisk v Argentini po drugi svetovni vojni (številka: 2/3, 1992)
  Poslanstvo in vloga časopisa Ameriška domovina v zgodovini ameriških Slovencev, 1919-91 (številka: 2/3, 1992)
  Louis Adamic's periodicals (številka: 2/3, 1992)
  Elections for councilmen in the city of Cleveland and Slovenes of Celeveland! (številka: 2/3, 1992)
  Delovanje šolskih sester kongregacije sv. Frančiška Asiškega - Kristusa Kralja v ZDA med letoma 1909 in 1915 (številka: 2/3, 1992)
 3. 1993
   11

 4. 1994
   11

 5. 1995
   16

 6. 1996
   21

  številka: 7 (1996)
  Marjan Drnovšek, Drago Bajt, ur., Slovenska kronika XX. stoletja, I. knjiga 1900-1941, Ljubljana 1995 (številka: 7, 1996)
  Leopoldina Plut-Pregelj, Carole Rogel, Historical dictionary of Slovenia, Lanham, Maryland and London, 1996 (številka: 7, 1996)
  Slovene students in central and eastern Europe up to 1918 (številka: 7, 1996)
  Ladijske potniške evidence kot vir za zgodovino izseljenstva, s posebnim ozirom na izseljenske sezname tržaškega pristanišča (številka: 7, 1996)
  Poezija Karla Mauserja (številka: 7, 1996)
  Funkcionalni bilingvizem in Slovenci v Argentini in Urugvaju (številka: 7, 1996)
  Slovenci v Združenih državah (številka: 7, 1996)
  Slovenes in Sweden (številka: 7, 1996)
  Irena Gantar Godina, ur., Soočenje mita in realnosti ob prihodu izseljencev v novo okolje (številka: 7, 1996)
  Slovenski domovi v Južni Ameriki (številka: 7, 1996)
  Marina Lukšič Hacin: Ko tujina postane dom, Resocializacija in narodna identiteta pri slovenskih izseljencih, Ljubljana 1995 (številka: 7, 1996)
  Doslej neznano pismo Louisa Adamiča iz zadnjega leta njegovega življenja (številka: 7, 1996)
  Slovenska izseljenska društva v zahodnoevropskih državah med obema svetovnima vojnama (številka: 7, 1996)
  Friderik Baraga (številka: 7, 1996)
  Vera Kržišnik-Bukić, ur., Slovenci v Hrvaški, Ljubljana 1995 (številka: 7, 1996)
  Slovenska evangeličansko-luteranska cerkev svetega Ivana v Betlehemu, Pensilvanija, ZDA (številka: 7, 1996)
  Igor Maver, ur., Ethnic literature and culture in the U.S.A, Canada and Australia, Frankfurt am Main 1996 (številka: 7, 1996)
  Vojeslav Mole (številka: 7, 1996)
  The literary creativity of Slovene migrants in Australia in English (številka: 7, 1996)
  Demographic movements in Slovene emigration to Argentina (številka: 7, 1996)
 7. 1997
   15

 8. 1998
   15

 9. 1999
   25

  številka: 10 (1999)
  Printed material and the mass emigration of Slovenes (številka: 10, 1999)
  Zvone Žigon, Otroci dveh domovin: Slovenstvo v Južni Ameriki (številka: 10, 1999)
  Tone Rode, Mesto pristan (številka: 10, 1999)
  Božidar Fink, Na tujem v domovini (številka: 10, 1999)
  Igor Šentjurc, Vaters Land (številka: 10, 1999)
  Mary Jugg Molek - an American writer and poet with Slovene roots (številka: 10, 1999)
  Irena Gantar Godina, ur., Intelektualci v diaspori (številka: 10, 1999)
  Začetek, razvoj in današnje stanje srednješolskih tečajev v povojni slovenski emigraciji v Argentini (številka: 10, 1999)
  Deset let revije Dve domovini / Two homelands (številka: 10, 1999)
  Janja Žitnik s sodelovanjem Helge Glušič, ur., Slovenska izseljenska književnost (številka: 10, 1999)
  Janja Žitnik s sodelovanjem Helge Glušič, ur., Slovenska izseljenska književnost (številka: 10, 1999)
  Archives historiques du CIEMI (številka: 10, 1999)
  Slovenstvo v Venezueli (številka: 10, 1999)
  Slovene emigrant literature, periodicals and other publications and the reading public in Slovenia (številka: 10, 1999)
  Kaj bo z gradivom profesorja Christiana za monografijo o Louisu Adamiču (številka: 10, 1999)
  Ethnic identity of the first postwar generation of Australian Slovenes (številka: 10, 1999)
  Janja Žitnik s sodelovanjem Helge Glušič, ur., Slovenska izseljenska književnost (številka: 10, 1999)
  Irena Birsa (številka: 10, 1999)
  St. Joseph KSKJ local lodge, Bridgeport, Connecticut (številka: 10, 1999)
  Marjan Drnovšek, Usodna privlačnost Amerike (številka: 10, 1999)
  Marina Lukšič-Hacin, Multikulturalizem in migracije (številka: 10, 1999)
  Breda Čebulj Sajko, Etnologija in izseljenstvo: Slovenci po svetu kot predmet etnoloških raziskav v letih 1926-1993 (številka: 10, 1999)
  Jože Rant, ur., Zbornik dela v zvestobi in ljubezni: Zedinjena Slovenija 1948-1998 (številka: 10, 1999)
  "A working man's paradise" - English awarness of emigration and New Zealand in the age of sail (številka: 10, 1999)
 10. 2000
   18

 11. 2001
   32

  številka: 13 (2001)
  številka: 14 (2001)
  Prvih deset let delovanja SNPJ (številka: 13, 2001)
  Louis Adamic and the metaphor of immigrant generations (številka: 13, 2001)
  Auto-biographical methods - case study - Australian Slovenes (številka: 13, 2001)
  Ob osemdesetletnici akademika Vasilija Melika (številka: 13, 2001)
  Udje Družbe sv. Mohorja v Nemčiji v letih 1888-1918 (številka: 13, 2001)
  Razvoj slovenske izseljenske skupnosti v Rock Springsu, Wyoming, od naselitve do začetka 30-let 20. stoletja (številka: 13, 2001)
  Slovenci na Švedskem (številka: 13, 2001)
  Matjaž Klemenčič, Jurij Trunk med Koroško in Združenimi državami Amerike ter zgodovina slovenskih naselbin v Leadvillu, Koloradu, in v San Franciscu, Kalifornija (številka: 13, 2001)
  Prispevek za drugačno geografijo moči (številka: 13, 2001)
  Slovenska politična emigracija v Argentini (številka: 13, 2001)
  Slovenska povojna politična emigracija in razvoj ideje o neodvisnosti Slovenije (številka: 13, 2001)
  Gusle, guslarji in njihova društva pri srbskih izseljencih v ZDA (številka: 14, 2001)
  Slovenski filmski arhiv in izseljenstvo (številka: 14, 2001)
  Slovensko gledališče v Clevelandu (številka: 14, 2001)
  Slovenska tvarna kulturna dediščina v ZDA (številka: 14, 2001)
  Prisotnost kulturnoumetniškega delovanja izseljencev v kulturnih programih, ki jih sponzorira matična država (številka: 14, 2001)
  "Popovich Brothers" (številka: 14, 2001)
  Izseljevanje iz Ribniške doline od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne (številka: 14, 2001)
  Slovenska kultura v Južni Ameriki po osamosvojitvi Slovenije (številka: 14, 2001)
  Začetki dramske dejavnosti med slovenskim izseljenci v Bethlehemu, Pa., ZDA (številka: 14, 2001)
  Filozofsko delo prof. Milana Komarja (številka: 14, 2001)
  Pet desetletij slovenske zdomske kulturne revije Meddobje (številka: 14, 2001)
  "Knjiga: blagoslov za dušo (številka: 14, 2001)
  Besedna umetnost slovenskih izseljencev in njeno mesto v sodobni slovenski kulturi (številka: 14, 2001)
  Skrb za drugo generacijo (številka: 14, 2001)
  Swedish ethnicity in America (številka: 14, 2001)
  Izzivi sodobnih slovenskih izseljenskih pisateljev (številka: 14, 2001)
  Pomen kulturno-umetniške dejavnosti med slovenskimi izseljenci - Zahodna Evropa (številka: 14, 2001)
  Folklorno življenje med Slovenci na Švedskem (številka: 14, 2001)
  Kulturnoumetniško delovanje Slovencev v slovanskih deželah do začetka prve svetovne vojne (številka: 14, 2001)
 12. 2002
   26

  številka: 15 (2002)
  številka: 16 (2002)
  Izseljenec (številka: 15, 2002)
  Ethnic diversity and the city (številka: 15, 2002)
  Why are the barriers into the labour market rising? (številka: 15, 2002)
  Povratniki kot del migracijskega kroga (številka: 15, 2002)
  Inequality and difference (številka: 15, 2002)
  Social policy towards foreigners in Poland after 1989 (številka: 15, 2002)
  Speaking a new language (številka: 15, 2002)
  Contemporary trends in Berlin's Turkish economy (številka: 15, 2002)
  East-West labour migration and integration (številka: 15, 2002)
  Jubilejno leto akademika dr. Janeza Stanonika (številka: 15, 2002)
  Literarno povratništvo in meje narodne književnosti (številka: 15, 2002)
  Multikulturalizem, mednarodne migracije in podedovane skupinske identifikacije: etničnost, rasa, spol (številka: 15, 2002)
  Slovenci v Afriki in na Arabskem polotoku (številka: 16, 2002)
  Ženske v manjšinskih skupnostih (številka: 16, 2002)
  The standpoint of the Communist party of Slovenia towards the political emigration up to 1991 (številka: 16, 2002)
  Josip Vuga, slovenski znanstvenik v Čeških Budějovicah (številka: 16, 2002)
  Are migrations revolving national labor markets of European Union? (številka: 16, 2002)
  Sonetni venec in slavilna pesem v spomin na Louisa Adamiča (številka: 16, 2002)
  Odnos Slovencev do izseljencev, nekoč in danes (številka: 16, 2002)
  Marija Jurić Pahor, Narod, identiteta, spol (številka: 16, 2002)
  Slovensko izseljenstvo (zbornik ob 50-letnici Slovenske izseljenske matice) ... (številka: 16, 2002)
  Povezovanje Slovencev po svetu s pomočjo interneta (številka: 16, 2002)
  Priseljenski pisatelji v Nemčiji (številka: 16, 2002)
  Bert Pribac's spiritual development as reflected in his poetry (številka: 16, 2002)
 13. 2003
   32

  številka: 17 (2003)
  številka: 18 (2003)
  "Mali" prispevek k vprašanjem "povratništva" (številka: 17, 2003)
  Znana in neznana likovna ustvarjalnost slovenskih umetnikov v izseljenstvu (številka: 17, 2003)
  Ejti Štih - slike in objekti (številka: 17, 2003)
  "Coming out" manjšinskih žensk (številka: 17, 2003)
  Emigration of Slovene women (številka: 17, 2003)
  Slovene-American women writers and poets in the 1930s (številka: 17, 2003)
  The Ojibwa and bishop Frederick Baraga (številka: 17, 2003)
  Kdo in kaj sem? (številka: 17, 2003)
  Razmišljanja ob knjigi Aleksa Kalca: Poti in usode (številka: 17, 2003)
  Šavrinka na Švedskem (številka: 17, 2003)
  Vpliv okolja na likovno govorico umetnikov (številka: 17, 2003)
  Slovenian women's stories from America (številka: 17, 2003)
  Pismo Apolonije Noč od Sv. Jožefa / St. Joseph, Minnesota (1855) (številka: 18, 2003)
  From Slovenia to America - the footsteps through time in Slovenia women's auto/biographical books (številka: 18, 2003)
  Umetniška šola Slovenske kulturne akcije (številka: 18, 2003)
  Izvirne poteze delovanja misijonarja Franca Pirca (številka: 18, 2003)
  Pirčeva strokovna, literarna in dopisovalna slovenščina (številka: 18, 2003)
  Gospodarske razmere na Kranjskem v Pirčevem času (številka: 18, 2003)
  Slovene immigration to Argentina in the Inter-war period (številka: 18, 2003)
  Stoletnica rojstva dr. Tineta Debeljaka (številka: 18, 2003)
  O razstavi "La immigracion Eslovena en Argentina" (številka: 18, 2003)
  Vloga izseljenk za ohranjanje nacionalne identitete v kontekstih, ki jih konstituirajo patriarhalni odnosi in spolna dihotomija (številka: 18, 2003)
  Zvone Žigon, Izzivi drugačnosti (številka: 18, 2003)
  O multikulturi in pomenu različnosti narodov, jezikov in kultur (številka: 18, 2003)
  Polish migratory groups and their descendants in the province of Buenos Aires in Argentina (številka: 18, 2003)
  Izseljevanje slovenskih intelektualcev na Hrvaško do leta 1848 (številka: 18, 2003)
  Franc Pirc in nastanek prvih slovenskih naselbin v Združenih državah Amerike (številka: 18, 2003)
  "Domovina je tu in domovina je tam" (številka: 18, 2003)
  Pomembnejši slovenski biografski prispevki o misijonarju in izseljenskem duhovniku Francu Pircu (številka: 18, 2003)
  Uršula Lipovec Čebron (ur.), V zoni prebežništva (številka: 18, 2003)
 14. 2004
   30

  številka: 19 (2004)
  številka: 20 (2004)
  The necessitiy of a new multicultural peace culture (številka: 19, 2004)
  Preservation of ethnic identity among Slovenian emigrants in the era of globalization (številka: 19, 2004)
  Barbara Verlič Christensen, Evropa v precepu med svobodo in omejitvami migracij (številka: 19, 2004)
  The immigrant is dead, long live the immigrant (številka: 19, 2004)
  Ohranjanje etnične identitete in tradicije med slovenskimi izseljenci in njihovimi potomci v Združenih državah Amerike (številka: 19, 2004)
  Migration as a change of cultural relations by a new language map (številka: 19, 2004)
  How the culture of the Slovene emigrants was received in Slovenia (številka: 19, 2004)
  Konceptualne dileme v razpravah o multikulturalizmu in globalizaciji (številka: 19, 2004)
  Izbrani vidiki zaposlovanja beneških deklet v gospodinjstvih italijanskih mest (številka: 19, 2004)
  Etnologija in povratništvo (številka: 19, 2004)
  Globalization, migration and family diversity (številka: 19, 2004)
  Slovenski intelektualci - izseljenci na Hrvaškem (številka: 19, 2004)
  Fremde zwischen Integration und Assimilation (številka: 19, 2004)
  Multiculturalism and globalization (številka: 19, 2004)
  Vračanje Slovencev iz Argentine (številka: 20, 2004)
  "Dobrodošli doma?" (številka: 20, 2004)
  Transformacija etničnosti (številka: 20, 2004)
  Kaj, kako in mogoče še zakaj so tako pisali o izseljevanju in izseljencih iz Beneške Slovenije v časniku Matajur v letih 1951-1960 (številka: 20, 2004)
  Pisma in magnetofonski trakovi kot komunikacijska sredstva in viri za preučevanje izseljenstva (številka: 20, 2004)
  Ivan Cankar med domovino in tujino (številka: 20, 2004)
  Osebno in javno v izseljenski korespondenci (številka: 20, 2004)
  Slovenci na avstralski Tasmaniji (številka: 20, 2004)
  Šolske izkušnje v multikulturnem okolju Združenih držav Amerike skozi zgodbe slovenskih priseljenk (številka: 20, 2004)
  Slovenski izobraženci na Hrvaškem od 1850 do 1860 (številka: 20, 2004)
  Oto Luthar, Breda Luthar, Tanja Petrović, Zora Stančič, Irena Šumi, Nemirna srca - Restless hearts (številka: 20, 2004)
  Odnos Republike Slovenije do vračanja izseljencev in njihovih potomcev (številka: 20, 2004)
  Slovenska misijonarka pri Inuitih (številka: 20, 2004)
  Od zahteve po odrekanju materinščini do cenjenja dvojezičnosti (številka: 20, 2004)
 15. 2005
   19

  številka: 21 (2005)
  številka: 22 (2005)
  Izseljevanje Kočevarjev v Združene države Amerike (številka: 21, 2005)
  Beneška Slovenija: migracijski procesi z vidika obmejnosti in narodotvornih determinant (številka: 21, 2005)
  Pogled na imigracijo z vidika delovne terapije: Slovenci na Švedskem (številka: 21, 2005)
  Hrepenenje po domovini v poeziji slovenskih avtoric v zdomstvu (številka: 21, 2005)
  Mariza Ličan: sledi življenja izseljenke (številka: 21, 2005)
  Izobraževanje v kontekstu švedskega multikulturalizma (številka: 21, 2005)
  Kulturno življenje v izseljenstvu: koncept kompleksne obravnave (številka: 21, 2005)
  Slovenski prevodi literarnih del priseljenskih avtorjev po letu 1990 (številka: 22, 2005)
  Slovenski selitveni tokovi v Nemčijo in spreminjanje vloge slovenščine (številka: 22, 2005)
  Migracijska situacija v Evropi po drugi svetovni vojni in postopna (politična) usklajevanja med članicami EGS (EU) (številka: 22, 2005)
  Meje multikulturne komunikacije: etnično-simbolne reprezentacije v avstralskem prostoru (številka: 22, 2005)
  Immigrant children in Austrian schools (številka: 22, 2005)
  Književnost priseljencev v Sloveniji - njene značilnosti in položaj v slovenski kulturi (številka: 22, 2005)
  Mihael Kuzmič (številka: 22, 2005)
  Subjektivna realnost migracijskih procesov: brati, poslušati in razumeti migrantske izkušnje (številka: 22, 2005)
  Umetniška ustvarjalnost migrantov: primer Slovencev v Nemčiji (številka: 22, 2005)
  Slovenski izobraženci iz Prage na Hrvaško (številka: 22, 2005)
 16. 2006
   27

  številka: 23 (2006)
  številka: 24 (2006)
  Unlike us: Slovene views about America in the interwar era (številka: 23, 2006)
  Zagreb, Ljubljana, Praga: korespondenca Zofke Kveder in njene hčere Vladimire Jelovšek (številka: 23, 2006)
  Združene države Amerike v očeh slovenskega slikarja Božidarja Jakca (1929-1931) (številka: 23, 2006)
  Jože Žohar, a migrant poet from Australia and his new collection of verse Obiranje limon (2004) (številka: 23, 2006)
  The political-intellectual reasons for migration in the second half of the 19th century (številka: 23, 2006)
  Fizionomska transformacija međimurskog prostora pod utjecajem vanjske migracije (številka: 23, 2006)
  Položaj porabskih Slovenk v mestnih okoljih na primeru Szombathelyja (številka: 23, 2006)
  Literarne objave ne-elitnih priseljenskih pisateljev v reviji Paralele - značilnosti in položaj v slovenski kulturi (številka: 23, 2006)
  Milan Vidmar med Evropo in Ameriko (številka: 23, 2006)
  Čezoceanske poti paketov v migrantski korespondenci 1940-1960: "--- 2 žajfe, 6 žup v paketih, pa tiste bendiče za majhne rane ---" (številka: 23, 2006)
  Slovenci z burekom v Evropo in/ali diktatura kranjske klobase: nekaj o bureku,reprezentacijah bureka in "slovenskem" etnonacionalnem diskurzu (številka: 23, 2006)
  Položaj priseljenskih kultur v Sloveniji: identitetni vidiki (številka: 23, 2006)
  Ivan Resman in izseljenska problematika (številka: 24, 2006)
  Hrvatski iseljenici u Čileu i Južnoafričkoj Republici (številka: 24, 2006)
  Kulturni položaj priseljencev v Sloveniji: dejavniki in pokazatelji (številka: 24, 2006)
  Ali so stališča prebivalcev evropskih držav do priseljencev povezana s stališči, ki se nanašajo na odnose med spoloma, rodnostno vedenje in vrednotenje otrok? (številka: 24, 2006)
  Zofka Kveder: Zbrano delo, 1. knjiga (uredila in opombe napisala Katja Mihurko Poniž), Študentska založba Litera, Maribor, 2005, 560 str. (številka: 24, 2006)
  Spremembe rodnostnega obnašanja v Sloveniji pod vplivom priseljevanja v obdobju po drugi svetovni vojni (številka: 24, 2006)
  Nekateri vidiki življenja primorskih priseljencev v Prekmurje med svetovnima vojnama (številka: 24, 2006)
  Nekateri vidiki odnosa slovenske javnosti do izseljenstva (številka: 24, 2006)
  Slovenski izobraženci na Hrvaškem po letu 1868 (številka: 24, 2006)
  "Ker če ne znaš slovenskega jezika, je kot da ne bi bil Slovenec": vloga slovenskega jezika pri oblikovanju etnične identitete pri tretji in četrti generaciji slovenskih političnih emigrantov v Argentini (številka: 24, 2006)
  Vzponi in padci teorije migracijskih sistemov (številka: 24, 2006)
  Selitve žensk iz Gaberij v Vipavskih Brdih med leti 1920-1954 (številka: 24, 2006)
  On the attitude of Slovene intellectuals in Bohemia and Croatia to Jews (številka: 24, 2006)
 17. 2007
   25

  številka: 25 (2007)
  številka: 26 (2007)
  Normativni vidiki in delovne razmere za migrante v Zvezni republiki Nemčiji (številka: 25, 2007)
  Problem "pripadnosti" Žumberčanov in Marindolcev v desetletjih pred razpustom Vojne krajine 1881 in po njem (številka: 25, 2007)
  Marie Prisland - her role in preserving Slovenian culture and tradition among Slovenian migrants in the United States (številka: 25, 2007)
  Quiet observer in the silent field (številka: 25, 2007)
  Povratak na granicu: migracijska iskustva u trokutu Hrvatska-Njemačka-Slovenija (številka: 25, 2007)
  Poročne strategije župljanov Velikih Brusnic izpod Gorjancev pri Novem mestu (številka: 25, 2007)
  Vprašanje identitete v magrebski književnosti (številka: 25, 2007)
  Nekatere demografske značilnosti grkokatoliških Žumberčanov v Sloveniji (številka: 25, 2007)
  Izseljenska književnost in časopisje (številka: 25, 2007)
  Žumberčani - nekdanji in sedanji graničarji (številka: 25, 2007)
  Ali se Žumberčani večinoma poročajo med seboj? Primer župnije v Radatovićih (številka: 25, 2007)
  Žumberk: meja, etničnost, veroizpoved, rodnost in migracije prebivalstva - demogeografska analiza (številka: 25, 2007)
  Ethnic, regional and national identities in the context of European cross border cooperation opportunities (številka: 25, 2007)
  Način življenja hrvatskog iseljeničkog korpusa u Australiji (številka: 25, 2007)
  Krekova vestfalska pisma (številka: 25, 2007)
  The importance of the Church and religious congregations for Slovenian and Norwegian emigrants to the United States of America. A comparative aspect (številka: 26, 2007)
  Krekova vestfalska pisma (številka: 26, 2007)
  Odnos slovenskih izseljencev v Kanadi do matične domovine po drugi svetovni vojni (številka: 26, 2007)
  Irvin Lukežić, Fluminensia Slovenica, Izdavački centar Rijeka in Kulturno-prosvetno društvo Bazovica, Reka, 2007, 307 str. (številka: 26, 2007)
  Avto/biografičnost narativnosti (številka: 26, 2007)
  Spletne strani Slovencev po svetu (številka: 26, 2007)
  Slovenski muslimani: kdo so, organiziranost in državnopravno normiranje v antropološki presoji (številka: 26, 2007)
  Temeljne značajke iseljavanja hrvatskog stanovništva s posebnim naglaskom na iseljavanje u proteklih petnaestak godina (številka: 26, 2007)
 18. 2008
   23

  številka: 27 (2008)
  številka: 28 (2008)
  The Prilužje enclave (številka: 27, 2008)
  Dynamics of socialist nation-building (številka: 27, 2008)
  Serbs, Albanians, and those in between (številka: 27, 2008)
  "Ruto si vsak razlaga po svoje": pokrivanje med slovenskimi Bošnjakinjami (številka: 27, 2008)
  Nezaželeni? Medijske in politične konstrukcije tujcev v Sloveniji (številka: 27, 2008)
  Collective memory of changing identities: an exploration of memories and identities related to the disintegration of Yugoslavia (številka: 27, 2008)
  Migrants with a mandate for nation-building (številka: 27, 2008)
  "Where are we? Europe or Albania". Regionalism as seen by the local people of Dhërmi/Drimades in Southern Albania (številka: 27, 2008)
  Trajnost povratka kao fizički i sintetički indikator održivosti. Primjer srpskih povratnika u Hrvatsku (številka: 27, 2008)
  Stanislav Kobler (ur.), Četrta stran trikotnika, Znameniti Slovenci in slovenska društva v Bosni in Hercegovini 1878-2000, Mladinska knjiga, Ljubljana 2008, 465 str. (številka: 27, 2008)
  Internet kot medij ohranjanja narodne in kulturne dediščine med Slovenci po svetu. Stare dileme novih rešitev (številka: 28, 2008)
  Rozina Švent, Slovenski begunci v Austriji 1945-1950, Založba ZRC Ljubljana 2007, 378 str. (številka: 28, 2008)
  Jernej Mlekuž, Burek.si?! Koncepti/recepti (predgovor: Jože Vogrinc), Studia Humanitatis (zbirka Varia), Ljubljana, 2008, 202 str. (številka: 28, 2008)
  Vera Kržišnik - Bukić, Slovenci v Bosni in Hercegovini skozi pričevanja, spomine in literarne podobe: 1831-2007, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 2007, 648 str. (številka: 28, 2008)
  Avtohtonost in Romi: k ponovnemu premisleku načel manjšinske politike v Sloveniji (številka: 28, 2008)
  Internet in preobrazbe ohranjanja kulturne dediščine v slovenskoameriških etničnih skupnostih (številka: 28, 2008)
  Izkušnje migrantk v Sloveniji pred in po njeni osamosvojitvi (številka: 28, 2008)
  Čapac.si, or on burekalism and its bites. An analysis of selected images of immigrants and their descendants in Slovenian media and popular culture (številka: 28, 2008)
  Anton Žakelj, Beg v neznano, zapiski 1945-1949, Studia Slovenica, 2008 ... (številka: 28, 2008)
  Opća obilježja vanjske migracije iz Međimurja u srednjoeuropske zemlje (številka: 28, 2008)
  Contemporary implications of multiculturalism policies for European welfare states (številka: 28, 2008)
 19. 2009
   28

  številka: 30 (2009)
  "Could I ask you, my brother, to send me a little something?" (številka: 29, 2009)
  Dve domovini (številka: 29, 2009)
  Tematski razpon, preoblikovanje spomina in kulturna identiteta v delih Leva Detele (številka: 29, 2009)
  Izidor Cankar and the Royal Yugoslav Legation in Buenos Aires (številka: 29, 2009)
  Breads and saints (številka: 29, 2009)
  Material aspects of transnational social fields (številka: 29, 2009)
  Mirjam Milharčič Hladnik in Jernej Mlekuž (ur.), Krila migracij: po meri življenjskih zgodb, Založba ZRC (zbirka Migrantke), Ljubljana, 2009, 249 str. (številka: 29, 2009)
  Objects, scents and tastes from a distant home (številka: 29, 2009)
  Kozmoklobasanje (številka: 29, 2009)
  Janja Žitnik Serafin, Večkulturna Slovenija. Položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru, Založba ZRC, Ljubljana, 2008, 314 str. (številka: 29, 2009)
  Women in diplomacy (številka: 29, 2009)
  Transnational practices and integration materialized (številka: 29, 2009)
  Ustna zgodovina Luise Passerini in raziskovanje migracij v kontekstu subjektivnosti (številka: 29, 2009)
  Vpliv družbene dinamike in vrednotenja patriotizma na zaposlovanje v Slovenski vojski (številka: 29, 2009)
  Padli člani Slovenske narodne podporne jednote v oboroženih silah ZDA med drugo svetovno vojno v luči časnika Prosvete (številka: 30, 2009)
  "Žensko znanstveno delo je za človeško družbo namreč brez vsake koristi ---" (številka: 30, 2009)
  Biografski narativni intervju (številka: 30, 2009)
  Vzpostavljanje lokalnosti in lastnine v Dhërmiju/Drimadesu, južna Albanija (številka: 30, 2009)
  National identity of Croatian emigrants in overseas countries (številka: 30, 2009)
  "Ko je on zagledal mene pa mojo družino, sploh ni znal govoriti, ne prekmurski pa ne angleški, sâmo je stal pa gledal." (številka: 30, 2009)
  Silva Plut (ur.), 50 let Slovenskega društva Vancouver / 50 Years of the Slovenian Society Vancouver, 1958-2008, Slovensko društvo Vancouver / Slovenian Society Vancouver, Vancouver, 2008, 198 str. (številka: 30, 2009)
  Janja Žitnik Serafin (ur.), Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko, Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2009, 180 str. (številka: 30, 2009)
  Pisatelj med dvema domovinama (številka: 30, 2009)
  Family ties, female dependence and networking in exile (številka: 30, 2009)
  Intercultural dialogue between lip service and practice (številka: 30, 2009)
  Sodelovanje slovenskih osnovnih šol z učitelji maternih jezikov otrok priseljencev (številka: 30, 2009)
  "Odplavljanje na celine", Nadiške doline in destinacije izseljevanja v družinskih fotografskih arhivih, razstava Špeter Slovenov, 23.1.-1.3.2009 (številka: 30, 2009)
 20. 2010
   27

  številka: 31 (2010)
  številka: 32 (2010)
  Klepet s klepetavimi predmeti (številka: 31, 2010)
  Hrana in spomin v kontekstu migracij (številka: 31, 2010)
  Politična emigracija in kontrola pošte v socialistični Sloveniji (številka: 31, 2010)
  Ambivalent identities emerging in transnational migrations between Argentina and Slovenia (številka: 31, 2010)
  Tujci in tuje v romanih Prišleki in Francoski testament (številka: 31, 2010)
  Prilagajanja imigrantskih jedilnikov (številka: 31, 2010)
  Potovanje pomenov tuareškega zagrinjala skozi različne socialne kontekste (številka: 31, 2010)
  Kontinuiteta in spremembe v praznični prehrani pri muslimanih v urbanem Burkina Fasu (številka: 31, 2010)
  Balkanologike (številka: 31, 2010)
  Literarna in kulturna dediščina Slovencev v Argentini kot predmet raziskav (številka: 31, 2010)
  The European Union - a new homeland for illegal immigrants? (številka: 31, 2010)
  Burekpomeni burekdarovanja neburekljudem (številka: 31, 2010)
  Migrations of the children of the Alexandrian women from the 1930s to the 1960s (številka: 32, 2010)
  Childhood in exile (številka: 32, 2010)
  Children of diplomats in (re)socialisation turbulences of migration (številka: 32, 2010)
  Vocational education and training, employment-related mobility and migration (številka: 32, 2010)
  Children and migration (številka: 32, 2010)
  Human rights and human trafficking (številka: 32, 2010)
  Migranti na trgu dela v Sloveniji (številka: 32, 2010)
  Children and childhood in migration context (številka: 32, 2010)
  Medkulturno izobraževanje in medkulturna občutljivost (številka: 32, 2010)
  Transnational dynamics among the children of Slovene emigrants on the internet (številka: 32, 2010)
  Educational care for Slovene emigrant youth before the Second World War (številka: 32, 2010)
  Nataša Gregorič Bon, Prostori neskladij: etnografija prostora in kraja v vasi Dhërmi/Drimades, južna Albanija, Založba ZRC SAZU, Ljubljana, 2008, 263 str. (številka: 32, 2010)
  Childhood, homesickness and the generation gap in the literature of Slovenian emigrants (številka: 32, 2010)
 21. 2011
   29

  številka: 33 (2011)
  številka: 34 (2011)
  Identitet gradišćanskih Hrvata (številka: 33, 2011)
  A Europe of homelands of homeland Europe (številka: 33, 2011)
  Etnički identitet Hrvata u Švicarskoj (številka: 33, 2011)
  Obrazi migracij v govoru o rodnosti (številka: 33, 2011)
  Tančica v primežu orientalizma (številka: 33, 2011)
  Sodobne migracije v mnenjih slovenske javnosti (številka: 33, 2011)
  Rekvijem za harmoniku (številka: 33, 2011)
  Hidden minorities in Kosovo (številka: 33, 2011)
  The reactions of immigrants from the South Slavic lands and their descendants in the USA to the dissolution of Yugoslavia (1989-1993) (številka: 33, 2011)
  Politika i kulturna baština u Europi (številka: 33, 2011)
  Doseljeno hrvatsko stanovništvo vinkovačkog područja (številka: 33, 2011)
  An immigrant's deal (številka: 33, 2011)
  Hrvatska radiotelevizija kao spona između iseljene i domovinske Hrvatske (številka: 33, 2011)
  Kroženje možganov (številka: 33, 2011)
  The performative power of translocal citizenship (številka: 34, 2011)
  Narrating belonging in the post-Yugoslav context (številka: 34, 2011)
  Transnational adoptions and migration (št 34, 2011)
  Migration, social policy and social work (št 34, 2011)
  Kriza pojma političnega predstavništva skozi primer nedržavljanov (št 34, 2011)
  Complex and multi-layered processes of decision making on length of stay (št 34, 2011)
  Migration, social exclusion and identity issues of Macedonian Roma (št 34, 2011)
  Returning migrants in the Republic of Macedonia (št 34, 2011)
  Reprezentacije aleksandrink v prozi Marjana Tomšiča (št 34, 2011)
  Literarna zapuščina slovenskih izseljencev v drugih deželah Evrope (št 34, 2011)
  Karmen Medica, Goran Lukič in Milan Bufon (ur.), Migranti v Sloveniji - med integracijo in alienacijo, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper, 2010, 270 str. (št 34, 2011)
  Mateja Sedmak in Ernest Ženko (ur.), Razprave o medkulturnosti, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko, Koper 2010, 449 str. (št 34, 2011)
  Materialna življenja in potovanja žensk v Dhërmiju/Drimadesu, južna Albanija (št 34, 2011)
 22. 2012
   31

  številka: 35 (2012)
  številka: 36 (2012)
  Belonging, membership, and mobility in global history (številka: 35, 2012)
  Heath Wellman, Christoper & Philip Cole, debating the ethics of immigration: is there a right eo exclude? Oxford University Press, New York, 2011, 340 pp. (številka: 35, 2012)
  "If they did not exist they would have to be invented" (številka: 35, 2012)
  Teoretizacija multikulturalizma in etnične ekonomije v luči ohranjanja kulturne dediščine med migranti (številka: 35, 2012)
  Social and spatial aspects of roots tourism in Slovenia (številka: 35, 2012)
  Instrumentalizacija etničnosti znotraj večnacionalnih držav (številka: 35, 2012)
  Globalising citizenship (številka: 35, 2012)
  Theorizing the potential of political economy and social economy approaches in studying the structure of ethnic economies (številka: 35, 2012)
  Migrations and citizenship (številka: 35, 2012)
  Marginalizacija kot kontekst za interpretacijo delovanja subkulturnega festivala na lokalno skupnost (številka: 35, 2012)
  Do third country nationals in Slovenia face prejudice and discrimination? (številka: 35, 2012)
  Citizenship as metaphor (številka: 35, 2012)
  Beyond a construction site, beyond national citizenship (številka: 35, 2012)
  European identity through practices of enumeration (številka: 35, 2012)
  Marie Macey, Multiculturalism, religion and women: doing harm by doing good?, Palgrave MacMillan, Basingstoke, 2009, 209 pp. (številka: 35, 2012)
  Učitelji iz Slovenije in Švedske o poučevanju (novo)priseljenih učencev (številka: 36, 2012)
  The ethnography of housetrucking in West Africa (številka: 36, 2012)
  Ko izbire ni (številka: 36, 2012)
  Jernej Mlekuž (ur.), Klepetavi predmeti: Ko predmeti spregovorijo o nas in drugih, Založba ZRC, ZRC SAZU, Zbirka Migracije, Ljubljana, 2011, 165 str. (številka: 36, 2012)
  Medkulturni odnosi in socialne participacije v kontekstu migracij (številka: 36, 2012)
  Izobraževanje za sobivanje v raznolikosti (številka: 36, 2012)
  Vključenost vsebin večkulturnega izobraževanja v učne načrte in učbenike za predmet geografija (številka: 36, 2012)
  "Avtohtona" evropska džamija? (številka: 36, 2012)
  Dunajčanka v Ljubljani (številka: 36, 2012)
  Diplomat kot akter in objekt migracijskih procesov (številka: 36, 2012)
  The educational significance of engagement with diversity (številka: 36, 2012)
  Poročilo s 17. Posveta slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, socialnih delavcev in članov folklornih skupin v Nemčiji (Bad Urach, 23.-25. 3. 2012) (številka: 36, 2012)
  Liveaboards in the Mediterranean (številka: 36, 2012)
  Evaluation of the seriousness of acts of violence against immigrant secondary school students in boarding schools (številka: 36, 2012)
 23. 2013
   26

  številka: 37 (2013)
  številka: 38 (2013)
  Asylum seekers from Serbia and the problems of returnees (številka: 37, 2013)
  Emigracija slovenskih znanstvenikov v obdobju 1995-2009 po njihovem znanstvenem področju (številka: 37, 2013)
  The importance of observation, classification and description in the construction of the ethnic identity of Bunjevci from Bačka (1851-1910) (številka: 37, 2013)
  Japanese language support for migrant children in Japan (številka: 37, 2013)
  Self- and other - representations of the Korean minority in Japan (številka: 37, 2013)
  From a plate of mixed appetizers toward a melting pot? (številka: 37, 2013)
  Poročilo s 18. Posveta slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, socialnih delavcev, članov folklornih skupin in pevskih zborov ter z AFA-sejma v Nemčiji (številka: 37, 2013)
  Chen Shizeng's "Theory of Subjectivity" (številka: 37, 2013)
  Organiziranost, delovanje in prihodnji izzivi slovenskih društev v drugih delih nekdanje Jugoslavije (številka: 37, 2013)
  Cross-cultural dialogues in modernization theory (številka: 37, 2013)
  Vloga interneta pri integraciji mladih priseljencev iz držav nekdanje Jugoslavije v slovensko družbo (številka: 37, 2013)
  Education of migrant children in an international primary school programme (številka: 38, 2013)
  Roma, Gypsy travellers, gens du voyage (številka: 38, 2013)
  Zelen kot Slovenija in rdeč kot ljubezen (številka: 38, 2013)
  Marginal mobility (številka: 38, 2013)
  Podnebne selitve v okraju Shyamnagar v Bangladešu (številka: 38, 2013)
  Marginally mobile? (številka: 38, 2013)
  Going nomad (številka: 38, 2013)
  Contemporary peripatetic adaptations (številka: 38, 2013)
  Arranging mobile lives (številka: 38, 2013)
  Nekateri aspekti vključevanja v argentinsko družbo skozi prizmo izseljenske korespondence (številka: 38, 2013)
  Zorana Medarić in Mateja Sedmak (ur.), Children's voices: interethnic violence in the school environment, Založba Annales, Koper, 2012, 263 str. (številka: 38, 2013)
  Obravnava staranja v migracijskih študijah in socialni gerontologiji (številka: 38, 2013)
  Vagabonds or elites? (številka: 38, 2013)
 24. 2014
   24

  številka: 39 (2014)
  številka: 40 (2014)
  Multicultural heritage and the nation state (številka: 39, 2014)
  Digital heritage (številka: 39, 2014)
  Linguistic mobility in the Central European periphery and multiethnic heritage at the beginning of the 20th century (številka: 39, 2014)
  Brezdržavljanskost v Sloveniji (številka: 39, 2014)
  Multikulturalizem pro et contra (številka: 39, 2014)
  Multicultural dynamics and heritage (re)appropriation in Bela krajina (številka: 39, 2014)
  Vloga izseljenske/priseljenske književnosti in literarne vede pri raziskovanju migracij (številka: 39, 2014)
  Music heritage in relocation (številka: 39, 2014)
  Potica in njene zgodbe (številka: 39, 2014)
  Zlata Praga Zofke Kveder (številka: 39, 2014)
  Šavrinke - preprodajalke med osrednjo Istro in obalnimi mesti ter nosilke simbolnih identifikacij (številka: 40, 2014)
  Obseg meddržavnih selitev in izobraženost selivcev ter njun vpliv na število in izobraženost prebivalcev Slovenije (številka: 40, 2014)
  The importance of social capital within an ethnic community (številka: 40, 2014)
  Model medkulturne vzgoje in izobraževanja (številka: 40, 2014)
  "Vse po resnici!" (številka: 40, 2014)
  Pomen biografske metode za re-kreacijo spomina na ženske delovne migracije iz Goriške (številka: 40, 2014)
  Foresight as a method in migration studies (številka: 40, 2014)
  Globalizacija skrbstvenega dela in položaj primorskih skrbstvenih delavk v Italiji (številka: 40, 2014)
  Milan Mesić, Dragan Bagić, Minority return to Croatia - study of an open process, UNHCR, Zagreb, 2011, 226 str. (številka: 40, 2014)
  Žensko priseljevanje in zaposlovanje v Trstu na prelomu 19. in 20. stoletja (številka: 40, 2014)
  Glasovi migrantk med preteklostjo in sodobnostjo (številka: 40, 2014)
  Sodobne identifikacije v primežu transnacionalnih tokov (številka: 40, 2014)
 25. 2015
   32

  številka: 41 (2015)
  številka: 42 (2015)
  Slovo od akademika Janeza Stanonika, ustanovitelja Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU (številka: 41, 2015)
  Preplet migracij in učenja (številka: 41, 2015)
  Vloga medijev pri oblikovanju identitete in integraciji mlajših priseljenih mladostnikov iz držav nekdanje Jugoslavije v slovensko družbo (številka: 41, 2015)
  Univerza kot transnacionalni in transkulturni prostor (številka: 41, 2015)
  The transnational experience of Croatian migrants and their descendants born in Germany (številka: 41, 2015)
  Ex-Yugoslavian immigrant workers in Slovenia (številka: 41, 2015)
  Immigrant students at school in Spain (številka: 41, 2015)
  Trst kot stičišče prekomorskega izseljevanja pred prvo svetovno vojno (številka: 41, 2015)
  Mirca Madianou, Daniel Miller: Migration and new media. Transnational families and polymedia, Routledge, London, 2012, 175 pp. (številka: 41, 2015)
  Analiza migracij in odnosov v multikulturni skupnosti (številka: 41, 2015)
  "Bande" in slovenska emigracija v avstrijskih begunskih taboriščih (številka: 41, 2015)
  Glasba gre na pot (številka: 41, 2015)
  Transmigrants, transnational linkages and ways of belonging (številka: 41, 2015)
  Robyn Magalit Rodriguez, Migrants for export - how the Philippine state brokers labor to the world, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2010, 208 pp. (številka: 41, 2015)
  Odnos sošolcev in učiteljev do romskih učencev v osnovnih šolah v Mariboru (številka: 41, 2015)
  Breaking the glass ceiling (številka: 41, 2015)
  Vera Kržišnik Bukić, Damir Josipovič (ur.), Zgodovinski, politološki, pravni in kulturološki okvir za definicijo narodne manjšine v Republiki Sloveniji... (številka: 42, 2015)
  Lifestyle migration (številka: 42, 2015)
  Editorial (številka: 42, 2015)
  The effects of lifestyle migration of Jews from Western countries on Jerusalem (številka: 42, 2015)
  "Sail away" (številka: 42, 2015)
  German spa towns as retirement destinations (številka: 42, 2015)
  Javier P. Grossutti, Via dall´Istria: L´emigrazione istriana dalla seconda meta dell´Ottocento ai primi anni Quaranta del Novecento (številka: 42, 2015)
  Home between bidesh and shodesh (številka: 42, 2015)
  Lifestyle migration beyond consumption - production binaries (številka: 42, 2015)
  A cultural sociological reading of lifestyle migration (številka: 42, 2015)
  Recipročnost ali simetrija? (številka: 42, 2015)
  Razprave v ameriškem senatu o reformi priseljenske zakonodaje v ZDA v obdobju 2012-2013 (številka: 42, 2015)
  Reprezentacije neevropskega sveta v izobraževalnem sistemu (številka: 42, 2015)
  Jasna Čapo, Caroline Hornstein Tomić, Katica Jurčević (ur.), Didov san: transgranična iskustva hrvatskih iseljenika (številka: 42, 2015)
 26. 2016
   33

  številka: 43 (2016)
  številka: 44 (2016)
  Aleksandrinke kot nosilke časti narodne skupnosti v dopisu Karola Pečnika iz Egipta (1897) (številka: 43, 2016)
  The convergence between migration and policing (številka: 43, 2016)
  Migracije in dostop do socialnih pravic v EU in Sloveniji (številka: 43, 2016)
  Razredna vojna, delo in migracije (številka: 43, 2016)
  Factors of social integration of immigrants in Spain (številka: 43, 2016)
  Avtonomija in nadzor migracij v evropskih "tamponskih conah" (številka: 43, 2016)
  Catherine Doherty, Wendy Patton, Paul Shield, Familiy ! Mobility: Reconciling career opportunities and educational strategy. Routledge, London, New York, 2015, 221 str. (številka: 43, 2016)
  Slovenski izseljenci in njihovi potomci v Nemčiji (številka: 43, 2016)
  Mirjam Milharčič Hladnik (ed.), From Slovenia to Egypt. Aleksandrinke's Trans-Mediterranean Domestic Workers' Migration and National Imagination, V & R unipress, Göttingen, 2015, pp. 270. (številka: 43, 2016)
  Družbeno nadzorstvo in mednarodne migracije (številka: 43, 2016)
  Croatian ethnic associations in Slovenia (številka: 43, 2016)
  Nadzor nad nadzorom (številka: 43, 2016)
  Reflections of multiculturalism and patriotism in Slovene elementary school curricula (številka: 43, 2016)
  Slovo od prof. dr. Andreja Vovka, ustanovitelja revije Dve domovini/Two homelands (številka: 43, 2016)
  Nadzor migracijskih gibanj in migrantov (številka: 43, 2016)
  The legacy of Liberalism, Community and Culture (številka: 44, 2016)
  Slovenski učbeniki kot akter etnocentrične in rasistične socializacije (številka: 44, 2016)
  Denmark and Norway (številka: 44, 2016)
  Aktivnosti projekta, Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij; Posting of workers sharing experiences, promoting best practices and improving access to information (številka: 44, 2016)
  The liberal linguistic turn (številka: 44, 2016)
  Napotitve delavcev iz Slovenije (številka: 44, 2016)
  Theorizing the concept of multiculturalism through Taylor's 'politics of recognition' (številka: 44, 2016)
  The assessment of cultures and the autonomy of communities (številka: 44, 2016)
  Liberalism, community and culture twenty-five years on (številka: 44, 2016)
  Zaira Vidau, Upravljanje jezikovne različnosti v javni upravi: Primer slovenske, furlanske in nemške skupnosti v deželi Furlaniji Julijski krajini (številka: 44, 2016)
  Vračanje potomcev slovenskih izseljencev v ZDA in Kanadi k slovenski identiteti v kontekstu globalnega trenda individualizacije (številka: 44, 2016)
  Uncertain theoretical foundations of cultural rights (številka: 44, 2016)
  Razmerje med tujino in domovino na zemljevidu Maruše Krese (številka: 44, 2016)
  Nadzor migracijskih gibanj in migrantov v cesarski Avstriji od 18. stoletja do prve svetovne vojne (številka: 44, 2016)
  Kymlicka on cultural rights and liberalism (številka: 44, 2016)
  Bimal Ghosh, The Global Economic Crisis and the Future of Migration: Issues and Prospects. What will Migration Look Like in 2045? (številka: 44, 2016)
 27. 2017
   30

  številka: 45 (2017)
  številka: 46 (2017)
  Gregory Feldman, The Migration Apparatus: Security, Labor, and Policymaking in the European Union (številka: 45, 2017)
  Begunci in odmevi (številka: 45, 2017)
  Medijsko-politični paralelizem (številka: 45, 2017)
  Introduction to the thematic section (številka: 45, 2017)
  Paolo Barcella, Michele Colucci (ur.), Frontalieri (številka: 45, 2017)
  Introduction to the thematic section (številka: 45, 2017)
  Otherness and victimhood in the tabloid press (številka: 45, 2017)
  Life transitions of the unaccompanied migrant children in Slovenia (številka: 45, 2017)
  The Balkan road and the guarding of Europe (številka: 45, 2017)
  "Stultifera Navis" na balkanski begunski poti (številka: 45, 2017)
  Dinamika novičarskega diskurza populizma in ekstremizma (številka: 45, 2017)
  Determination of the best interest of unaccompanied minors in Slovenia (številka: 45, 2017)
  A conceptual framework for analysing admission policy (številka: 45, 2017)
  The production of irregular migrants (številka: 45, 2017)
  Med distanciranostjo in angažiranostjo (številka: 45, 2017)
  Islam, transnacionalna obleka in identiteta (številka: 46, 2017)
  The impact of mobilities on visual arts in the Slovenian diaspora in Argentina (številka: 46, 2017)
  Migracijska kriza in migracijska politika v Evropi (številka: 46, 2017)
  Ethnographic reflections of return migration in a Romanian rural community (številka: 46, 2017)
  Slovenian immigrants and the ethnic economy in contemporary Canada (številka: 46, 2017)
  "Songs from the homeland" - popular music performance among descendants of Slovenian refugees in Argentina (številka: 46, 2017)
  Elizabeth Mavroudi and Caroline Nagel, Global Migration: Patterns, Processes, and Politics (številka: 46, 2017)
  Kompleksna jezikovna identiteta kot posledica migracije v literarnih delih Brine Svit in Eve Hoffman (številka: 46, 2017)
  Alojzij Geržinič, Od Save do Srebrne reke, Mladika, Trst, 2015 ; Pavle Borštnik, Moj čas, Mladika, Trst, 2016 (številka: 46, 2017)
  Artists' mobility in the EU (številka: 46, 2017)
  Representations of memories through art (številka: 46, 2017)
  Jugoslavija po Jugoslaviji (številka: 46, 2017)
  Gender and music-making in exile (številka: 46, 2017)
 28. 2018
   27

  številka: 47 (2018)
  številka: 48 (2018)
  The dynamics of Othering in activism as part of Germany's Post-2015 "Willkommenskultur" (številka: 47, 2018)
  "Probashi" in Italy (številka: 47, 2018)
  Gabriella Lazaridis, International Migration to Europe: From Subjects to Abjects: Migration, Diasporas and Citizenship. Palgrave Macmillan, 2015, pp. 199 (številka: 47, 2018)
  Developing intercultural education (številka: 47, 2018)
  Louis Adamič, Novi svet - ljudje in vizije: izbrani odlomki iz dvanajstih Adamičevih knjig. Mestna knjižnica, Grosuplje, 2015, 343 str. (številka: 47, 2018)
  Ulf Brunnbauer, Globalizing Southeastern Europe: Emigrants, America and the State since the Late Nineteenth Century. Lexington Books, Lanham, 2016, 357 str. (številka: 47, 2018)
  Integration of Slovenes from Argentina into the nostalgic ancestors' land and the Slovene working environment (številka: 47, 2018)
  Slovene immigration to Argentina from a communications perspective (številka: 47, 2018)
  Med poslom in domoljubjem (številka: 47, 2018)
  Izseljevanje iz Beneške Slovenije v Severno Ameriko na začetku 20. stoletja na podlagi ladijskih potniških seznamov (številka: 47, 2018)
  O mlečni formuli in plenicah (številka: 47, 2018)
  Researching Slovenian emigration from the perspective of gendered migration (številka: 47, 2018)
  Kakovost šole s perspektive učencev s priseljensko izkušnjo kot izhodišče za zagotavljanje inkluzivnega izobraževanja (številka: 48, 2018)
  Posted work and occupational safety and health (številka: 48, 2018)
  Posted workers between work casualisation and the precarisation of migration (številka: 48, 2018)
  Identities and belongings of "second-generation migrant women" (številka: 48, 2018)
  V preseku mobilnosti in socialnih mrež (številka: 48, 2018)
  Francesca Fauri (ed.), The history of migration in Europe: perspectives from economics, politics and sociology, Routledge, London, New York, 2015 (številka: 48, 2018)
  Deirdre McKay, An Archipelago of Care: Filipino Migrants and Global Networks (številka: 48, 2018)
  Biografsko učenje in spreminjanje identitete (številka: 48, 2018)
  Occupational safety and health in transnational workplaces (številka: 48, 2018)
  Natasha King, No Borders: The Politics of Immigration Control and Resistance (številka: 48, 2018)
  Selitvena dinamika slovenskega prostora v zgodovinski perspektivi (številka: 48, 2018)
  Pomen učenja slovenščine v okviru izobraževalnega sistema za slovensko skupnost v Varaždinski županiji (številka: 48, 2018)
  Pogledi izbranih avstralskih Slovencev na stanje demokratične in pravne države v Sloveniji (številka: 48, 2018)
 29. 2019
   29

  številka: 49 (2019)
  številka: 50 (2019)
  Crimmigration in Slovenia (številka: 49, 2019)
  Post-war urbanism along the contested border (številka: 49, 2019)
  Criminalizing "pro-immigrant" initiatives (številka: 49, 2019)
  The role of the conditionality of EU membership in migrant criminalization in the Western Balkans (številka: 49, 2019)
  Illegal migration from the Croatian part of Istria from 1945 to 1968 (številka: 49, 2019)
  The other side of the "Istrian exodus" (številka: 49, 2019)
  Rejected Syrians (številka: 49, 2019)
  The surveillance and persecution of Slovene antifascists in Argentina (številka: 49, 2019)
  The "Istrian exodus" and the Istrian society that followed it (številka: 49, 2019)
  Autonomy of migration and the governmentality of plastic borders (številka: 49, 2019)
  The european digital fortress and large biometric EU IT systems (številka: 49, 2019)
  Punishing the alien (številka: 49, 2019)
  Zavajajoči podatki na seznamih ladijskih potnikov kot posledica restriktivne ameriške migracijske zakonodaje (številka: 50, 2019)
  Contestable demographic reasoning regarding labour mobility and migration (številka: 50, 2019)
  Transnational families and migrant masculinities (številka: 50, 2019)
  The tongue is mightier than the printing press? (številka: 50, 2019)
  Religioznost in velikodušnost do migrantov (številka: 50, 2019)
  The mission of the church in dialogue with non-Christian religions (številka: 50, 2019)
  "Our Bengal mission" (številka: 50, 2019)
  Female renouncers in India (številka: 50, 2019)
  Političnost migracij po drugi svetovni vojni (številka: 50, 2019)
  Izkušnje bivanja in dela sodobnih slovenskih izseljencev v Avstriji in Nemčiji (številka: 50, 2019)
  A life in letters (številka: 50, 2019)
  "Maribor ob morju" (številka: 50, 2019)
  Nadzor nad nenadzorovanimi migracijami (številka: 50, 2019)
  Slovene women missionaries in India (številka: 50, 2019)
  Khaled A. Beydoun, American islamophobia: Understanding the roots and rise of fear, Oakland, California, University of California Press, 2018 (številka: 50, 2019)
 30. 2020
   24

  številka: 51 (2020)
  številka: 52 (2020)
  Migracijski proces v omrežni družbi (številka: 51, 2020)
  The relevance of Louis Adamic in the 21st century (številka: 51, 2020)
  Kolektivna izkušnja prebežništva in drugih oblik izseljevanja mladih po drugi svetovni vojni v pisnih, ustnih in drugih avto/biografskih virih (številka: 51, 2020)
  Louis Adamič in druga svetovna vojna v ameriški in slovenski historiografiji (številka: 51, 2020)
  Odmevi Adamičevih del v ameriškem in slovenskem časopisju med letoma 1931 in 1934 (številka: 51, 2020)
  John Paul Enyeart, Death to fascism: Louis Adamic's fight for democracy, Baltimore, University of Illinois Press, 2019, 216 str. (številka: 51, 2020)
  Trieste and Lous Adamic's transnational identities (številka: 51, 2020)
  Migration and development organizations (številka: 51, 2020)
  Mobility and identity in the art and literature of Etel Adnan (številka: 51, 2020)
  Vprašanja identitet, migracij in transkulturnosti (številka: 51, 2020)
  Social engagement and multiculturalism in Louis Adamic's literary journalism and documentary prose (številka: 51, 2020)
  Representations of Native Americans in Adamic's writing on (new) immigrants (številka: 51, 2020)
  Taking part and being there (številka: 52, 2020)
  Use of social networking services among Slovenes around the world (številka: 52, 2020)
  Stališča (bodočih) pedagoških delavcev kot temelj kakovostnega vključevanja otrok priseljencev (številka: 52, 2020)
  Trade unions, migrant workers, and racial discrimination in Italy in times of economic crisis (številka: 52, 2020)
  "There's no place like home" (številka: 52, 2020)
  Reappropriating the Balkan Route (številka: 52, 2020)
  Kitajski migranti in covid-19 (številka: 52, 2020)
  Marcelo J. Borges in Sonia Cancian (ur.), Migrant letters: emotional language, mobile identities, and writing practices in historical perspective, London, New York, Routledge, 2018, 206 str. (številka: 52, 2020)
  Beg možganov od konca petdesetih do začetka devetdesetih let 20. stoletja s poudarkom na Sloveniji (številka: 52, 2020)
  "Ne Srbi ne Slovenci, ne katoličani in ne pravoslavci, pa tudi ne italijanski in naši državljani" (številka: 52, 2020)
 31. 2021
   29

  številka: 53 (2021)
  številka: 54 (2021)
  Identitetne transformacije v migracijskih procesih (številka: 53, 2021)
  Reprezentacije islama in muslimanov v slovenskih osnovnošolskih učbenikih (številka: 53, 2021)
  Med ustvarjalnostjo in migracijami (številka: 53, 2021)
  Zamolčana znanstvenica (številka: 53, 2021)
  Marija Sreš, misijonarka, ki je postala indijska pisateljica (številka: 53, 2021)
  Odnos prebivalstva ob slovenski državni meji do priseljencev (številka: 53, 2021)
  Evropski mejni režim (številka: 53, 2021)
  Deklina zgodba? (številka: 53, 2021)
  Podobe o Branislavi Sušnik med Slovenci v Argentini (številka: 53, 2021)
  Anna Mazurkiewicz (ur.), East Central European migrations during the Cold War: a handbook (številka: 53, 2021)
  Migration and legal precarity in the time of pandemic (številka: 54, 2021)
  Intra-EU mobility (številka: 54, 2021)
  Italian reception policies and pandemic (številka: 54, 2021)
  The Muslim precariat of Assam (številka: 54, 2021)
  Annemarie Steidl, On many routes: internal, European, and transatlantic migration in the Late Habsburg Empire (številka: 54, 2021)
  The coronavirus crisis and migration (številka: 54, 2021)
  Old rhetoric and new devices (številka: 54, 2021)
  The coronavirus crisis and migration (številka: 54, 2021)
  Jernej Mlekuž, ABCČĆ migracij (številka: 54, 2021)
  Entry denied (številka: 54, 2021)
  The "double emergency" and the securization of the humanitarian approach in the Italian reception system within the pandemic crisis (številka: 54, 2021)
  Začetki dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v Nemčiji v 20. stoletju (številka: 54, 2021)
  Duševno zdravje in migracije (številka: 54, 2021)
  Social stigma and COVID-19 (številka: 54, 2021)
  COVID-19, racial capitalism, and undocumented Bangladeshi agricultural workers in Manolada, Greece (številka: 54, 2021)
  Online education of marginalized children in North Macedonia and Italy during the COVID-19 pandemic (številka: 54, 2021)
  Vulnerabilities of internal returnee migrants in the context of the COVID-19 pandemic in India (številka: 54, 2021)
 32. 2022
   15