Poročilo o opravljenem evidentiranju virov za freisinška gospostva na Slovenskem v Bavarskem državnem arhivu (Bayerisches Hauptstaatsarchiv) v Münchnu