Ob 60 - letnici smrti skladatelja Oskarja Deva (1868 - 1932) (Prispevek k Devovi monografiji (biografiji in bibliografiji) in fragment skladateljevega dela ter življenja v Škofji Loki (1905-1911))