Handel, his contemporaries and early English oratorio
Händel, njegovi sodobniki in zgodnji angleški oratorij