Mehanizem delovanja rekombinantnega faktorja VIIa in uporaba pri stanjih, ki jih spremlja huda krvavitev
Mode of action of recombinant factor VIIa and the use in severe haemorrhage states