Strateška lega zgornje Pivke in presihajočih jezer po uveljavitvi Rapallske pogodbe
The strategic position of upper Pivka and the intermittent lakes after implementation of the Rapallo treaty