Temeljni projekt
Družinska anamneza - genetsko orodje za preventivno medicino