Raba in pomen nekaterih izrazov v obravnavanju slušne in govorne prizadetosti