Naprej zastava Slave! : slovenska pesen : transkripcija za glasovir iz op. 1