Analiza stanja, razvojnih teženj ter usmeritve za strateški prostorski razvoj Slovenije - KRATKO POROČILO