Razvoj metodologije in vrednotenje makro-ekonomskih učinkov Nacionalnega strateškega referenčnega okvira - KRATKO POROČILO