Nova odkritja med Alpami in Črnim morjem
New discoveries between the Alps and the Black Sea : in memoriam Iva Mikl Curk : proceedings of the 1st International Archaeological Conference, Ptuj, 8th and 9th October 2015 : results from the Roman sites in the period between 2005 and 2015 : rezultati raziskav rimskodobnih najdišč v obdobju med leti 2005 in 2015 : zbornik 1. Mednarodnega arheološkega simpozija, Ptuj, 8. in 9. oktober 2015