Quaternary glacial cycles : karst processes and the global CO2 budget
Kvartarne poledenitve : kraški procesi in globalna bilanca CO2