Kulturne najdbe kontrolnega izkopavanja v Potočki zijalki