Karstification of the aquifer discovered during the construction of the expressway between Klanec and Črni Kal, Classical Karst
Zakraselost vodonosnika, razkrita pri gradnji avtoceste med Klancem in Črnim Kalom, klasični kras