Še o istrski Kisi (Cissa) in kesenskem škofu (episcopus Cessensis)