The Roman stronghold at Nadleški hrib, Notranjska region
Rimska utrdba na Nadleškem hribu na Notranjskem