Aspects of the evolution of an important geo-ecosystem in the Lessinian Mountain (Venetian Prealps, Italy)
Pogledi na razvoj pomembnega geo-ekosistema v gorah Lessini (Beneške Predalpe, Italija)