Raziskovalni program
Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije