Islamski verski objekti v Evropi: razprava med tradicijo in kontekstom
Islamic religious buildings in Europe: the debate between tradition and context