Vezava ogljika v pašeni ruši visokega krasa : doktorska disertacija
Carbon sequestration in grazed sward of high karst : Doctoral dissertation