Rezultati raziskovanj
Osebni dohodki po poklicih v letu 1973 : (za 200 izbranih poklicev)