Branko C. Šuštar, Spodnja Šiška pušeljc Ljubljane, Arhivski zapiski s poti vasi v predmestje 1885-1914