Letna konferenca Združenja za regionalne študije Gradec, Avstrija, 3.-6. 4. 2016