Rušenje mitov : leposlovne uspešnice v Evropi in Sloveniji
A myth busted : bestselling fiction in Europe and Slovenia