Sektorska delitev obrambnih sistemov rapalske meje in odkrivanje obsega sistema utrdb Rupnikove linije v prostoru
Sectoral division of the Rapallo border defense systems and discovering of the extent of the Rupnik line of fortifications system