Upodobitev sv. Krištofa - dela slikarja Jerneja iz Loke