Magajnova bralna značka in njen vpliv na bralno pismenost