Model sodobnega podjetniškega procesa in njegovo izvajanje v lesarstvu
Model of modern entrepreneurial process and its application in wood economy