Gozdarsko načrtovanje z vidika lastnikov gozdov
Forest planning from the perspective of forest owners