Statistični portret Slovenije v EU 2007
Statistical portrait of Slovenia in the EU 2007