Alojz Cindrič: Od imatrikulacije do promocije, Doktorandi profesorja Franceta Vebra na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v luči arhivskega gradiva 1919-1945, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2015, 310 strani