Iz besedišča Dalmatinovih Registrov II: gesli hod, raven shena