Pojavnost nasilja in odzivnost na nasilje v zasebni sferi in v partnerskih odnosih