Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani
Theological Quarterly