Bogoslovni vestnik
Theological Quarterly = glasilo Teološke fakultete

 1. 1921
   5

 2. 1922
   5

 3. 1923
   5

 4. 1924
   5

 5. 1925
   5

 6. 1926
   5

 7. 1927
   5

 8. 1928
   5

 9. 1929
   5

 10. 1930
   5

 11. 1931
   5

 12. 1932
   5

 13. 1933
   5

 14. 1934
   5

 15. 1935
   5

 16. 1936
   6

 17. 1937
   5

 18. 1938
   5

 19. 1939
   5

 20. 1940
   5

 21. 1941
   4

 22. 1942
   2

 23. 1943
   2

 24. 1944
   2

 25. 1965
   3

 26. 1966
   3

 27. 1967
   3

 28. 1968
   3

 29. 1969
   3

 30. 1970
   3

 31. 1971
   1

 32. 1972
   3

 33. 1973
   3

 34. 1974
   1

 35. 1975
   5

 36. 1976
   5

 37. 1977
   5

 38. 1978
   5

 39. 1979
   5

 40. 1980
   5

 41. 1981
   5

 42. 1982
   5

 43. 1983
   5

 44. 1984
   5

 45. 1985
   5

 46. 1986
   5

 47. 1987
   5

 48. 1988
   5

 49. 1989
   4

 50. 1990
   4

 51. 1991
   4

 52. 1992
   3

 53. 1993
   4

 54. 1994
   5

 55. 1995
   5

 56. 1996
   5

 57. 1997
   4

 58. 1998
   5

 59. 1999
   5

 60. 2000
   5

 61. 2001
   5

 62. 2002
   5

 63. 2003
   50

  letnik: 63 (2003)
  številka: 1 (2003)
  številka: 2 (2003)
  številka: 3 (2003)
  številka: 4 (2003)
  Evropska merila citiranosti za humanistične vede (številka: 1, 2003)
  Ekumenska usmeritev teološkega študija (številka: 1, 2003)
  Vrnitev k virom teologije (številka: 1, 2003)
  Človek med genskim in evgeničnim zapisom (številka: 1, 2003)
  Razprava o evtanaziji v Sloveniji (številka: 1, 2003)
  Misijonska akcija Nikolaja Olivierija in njeni odmevi na Slovenskem (številka: 1, 2003)
  New age in zahodna kultura (številka: 1, 2003)
  Učitelji, uslužbenci in študenti Teološke fakultete v Ljubljani kot žrtve totalitarnega režima (številka: 1, 2003)
  Ženska v različnih verstvih (številka: 1, 2003)
  Ivan Tavčar - kritik slovenskega katoliškega zadružništva (številka: 1, 2003)
  Umetnost v verski kulturi in pedagogiki (številka: 2, 2003)
  Še ena možna razsežnost pete prošnje Očenaša (številka: 2, 2003)
  Prvi koraki zbliževanja med Univerzo v Ljubljani in Teološko fakulteto (številka: 2, 2003)
  Uprava cerkvenega premoženja in škofijski gospodarski svet (številka: 2, 2003)
  To delajte v moj spomin (številka: 2, 2003)
  Prepisovanje ali prevajanje lastnih imen v prevodih Svetega pisma (številka: 2, 2003)
  Un retournement dans la pensée du salut (številka: 2, 2003)
  Izključevanje Teološke fakultete iz Univerze v Ljubljani (številka: 2, 2003)
  Häring Bernhard, Svobodni v Kristusu. Moralna teologija za dejavno vsakdanje krščansko življenje, 3 zv. (405 + 484 + 488 str.), Mohorjeva družba, Celje 2001, ISBN 961-218-308-2 (zv. 1), 961-218-356-2 (zv. 2), 961-218-357-0 (zv. 3) (številka: 2, 2003)
  Steck Odil Hannes, Old testament exegesis : a guide to the methodology (izvirni naslov: Exegesis des Alten Testaments, prevedel J. D. Nogalski), Society of Biblical Literature SBL, Atlanta/Georgia 1998, 202 str., ISBN 0-7885-0465-7 (številka: 2, 2003)
  Miran Špelič, Grško-slovenski slovar Nove zaveze, Svetopisemska družba Slovenije, Ljubljana 2002, 197 str., ISBN 961-6138-46-4 (številka: 2, 2003)
  Pravice narodov kot posebna oblika človekovih pravic (številka: 2, 2003)
  Teološka fakulteta ponovno članica Univerze (številka: 2, 2003)
  Cerkev, globalizacija in postmoderna (številka: 3, 2003)
  Ali je svetovni etos rešitev za globalizacijo? (številka: 3, 2003)
  Krči islama zaradi globalizacije (številka: 3, 2003)
  Globalizacija in eklezialna gibanja (številka: 3, 2003)
  Mieth Dietmar (izd.), Erzählen und Moral, Narrativität im Spanungsfeld von Ethik und Ästhetik, Attemto, Tübingen 2000, 286 str., ISBN 3-89308-328-6 (številka: 3, 2003)
  Holderegger Adrian - Wills Jean-Pierre (ur.), Interdisziplinäre Ethik. Grundlagen, Methoden, Bereiche, slavnostni zbornik ob 60-letnici Dietmarja Mietha (89. zv. serije Studien zur theologischen Ethik), Universitätsverlag, Freiburg/Švica 2001, 490 str., ISBN 3-7278-1323-7 (številka: 3, 2003)
  Ob 80-letnici prof. dr. Vekoslava Grmiča (številka: 3, 2003)
  Globalizacijske zahteve v liturgičnih obredih (številka: 3, 2003)
  Ali so cerkveni očetje vedeli za globalizacijo? (številka: 3, 2003)
  Strasti v ekonomiji, politiki in medijih in krščanska teologija (številka: 3, 2003)
  Vesoljna Cerkev kot primer globaliziranega pravnega reda (številka: 3, 2003)
  Kakšen prispevek k globalizaciji nudi krščansko pojmovanje Boga in človeka (številka: 3, 2003)
  Ahmed Pašić, Islam in muslimani v Sloveniji, Emanet, Sarajevo, 2000, ISBN 117610240 (številka: 3, 2003)
  Zakaj je islam še posebej dovzeten za fundamentalizem? (številka: 3, 2003)
  Dr. Norbert Bratiz O. Praem. (ca. 1599-1656) (številka: 3, 2003)
  Ontološke osnove globalizacije in etike (številka: 3, 2003)
  Globalizacija, trajna sestavina krščanskega izročila (številka: 3, 2003)
  Cerkev pred izzivi globalizacije - teološki tečaj 2003 (številka: 3, 2003)
  Psihologija religiozne vzgoje in oznanjevanja v globalnem svetu (številka: 3, 2003)
  Bruno Etienne, Islam, les questions qui fâchent, Bayard, Paris, 2003, ISBN 2-227-47090-9 (številka: 3, 2003)
  Kristusova enkratnost in univerzalnost - temelj globalizacije (številka: 3, 2003)
  Pripombe k članku Nadje Furlan, Ženska v različnih religijah: položaj ženske v japonskih verstvih, v: BV 63 (2003), 127 (številka: 3, 2003)
 64. 2004
   56

  letnik: 64 (2004)
  številka: 1 (2004)
  številka: 2 (2004)
  številka: 3 (2004)
  številka: 4 (2004)
  Pedagoški optimizem med utopijo in upanjem (številka: 1, 2004)
  Die Situation des Religionsunterrichts in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich (številka: 1, 2004)
  Mesto pedagogike religije v slovenskem prostoru (številka: 1, 2004)
  Smernice razvoja teologije v naslednjih letih (številka: 1, 2004)
  Lilijana Žnidaršič Golec, Duhovniki kranjskega dela ljubljanske škofije do tridentinskega koncila ... (številka: 1, 2004)
  Posredovanje i prenošenje vrijednosti u pluralnom društvu (številka: 1, 2004)
  Projekt "Kultura religij" v Bosni in Hercegovini (številka: 1, 2004)
  Svoboda veroizpovedi kot temeljna človekova pravica v slovenski tranziciji (številka: 1, 2004)
  Die Aufgabe der Schule im multireligiösen Europa (številka: 1, 2004)
  Pedagoški in psihološki izzivi verskega poučevanja v Sloveniji (številka: 1, 2004)
  Idejna zasnova slovenskega šolskega sistema je neustrezna za globalizacijske izzive (številka: 1, 2004)
  Doc. Dr. France Škrabl - in memoriam (številka: 1, 2004)
  Roman Globokar, Verantwortung für alles, was lebt. Von Albert Schweitzer und Hans Jonas zu einer theologischen Ethik des Lebens ... (številka: 1, 2004)
  Vrednostna difuznost mladine v razmerah pluralnosti (številka: 1, 2004)
  Matjaž Ambrožič, Ljubljanski knezoškof dr. Janez Zlatoust Pogačar in njegova verska, kulturna in politična vloga za zgodovino Slovencev ... (številka: 2, 2004)
  Krivda, kazen in odpuščanje v Ezrovi spokorni molitvi (Ezr 9,1-15) (številka: 2, 2004)
  Doktrinarne razlike med krščanstvom in islamom in njihove družbene implikacije (številka: 2, 2004)
  Premik od Sare k Mariji (številka: 2, 2004)
  " Duh preiskuje vse" (številka: 2, 2004)
  Zgodovinske in teološke osnove judovskega praznika jom kipur (številka: 2, 2004)
  Some basic conditions for missionary activities as reconciliation and peacebuilding (številka: 2, 2004)
  Je etika pozabila na telo? (številka: 2, 2004)
  Nouvi zákon Števana Küzmiča (1771) v luči sodobnega ekumenizma (številka: 2, 2004)
  " Povsod Boga" (številka: 2, 2004)
  Irena Avsenik Nabergoj, Greh, krivda, kazen in odpuščanje pri Ivanu Cankarju, doktorska disertacija (številka: 2, 2004)
  Hrepenenje po odpuščanju pri Ivanu Cankarju (številka: 2, 2004)
  Viteštvo in krščanstvo (številka: 2, 2004)
  M. Kerševan, N. Svetlič, Koran o Koranu, Bogu, islamu ... (številka: 2, 2004)
  Etična presoja človekovega dostojanstva (številka: 3, 2004)
  Bioetika - etika življenja (številka: 3, 2004)
  Bioetika v cerkvenih dokumentih (številka: 3, 2004)
  Ali sodobna civilizacija izničuje razliko med spoloma? (številka: 3, 2004)
  Medicinska deontologija in spoštovanje človekovega dostojanstva po smrti (številka: 3, 2004)
  Sorč Ciril (ur.), Dolenc Bogdan, Lah Avguštin, Štrukelj Anton, Turenšek Marjan, Priročnik dogmatične teologije ... (številka: 3, 2004)
  Teološka antropologija in bioetika (številka: 3, 2004)
  Evtanazija (številka: 3, 2004)
  Spoštovanje človekovega dostojanstva v zvezi z biomedicino (številka: 3, 2004)
  Odnos do bolnikov in bioetika (številka: 3, 2004)
  Prihodnost človeštva v luči bioetičnih vprašanj (številka: 3, 2004)
  Biološka identiteta otroka (številka: 3, 2004)
  Teološka utemeljitev pavlinske etike (številka: 3, 2004)
  Etični vidiki projekta človeški genom (številka: 3, 2004)
  Zlati jubilej zbirke Corpus Christianorum (številka: 4, 2004)
  Dr. Andrej Rahten, Slovenska ljudska stranka v dunajskem parlamentu: slovenska parlamentarna politika v Habsburški monarhiji 1897-1914 ... (številka: 4, 2004)
  Gottes Wort im Menschenwort: Die Grundspannung der Offenbarung und ihre Konsequenzen für die Dogmatik (številka: 4, 2004)
  Podobe Boga sodnika med nasiljem in nenasiljem (številka: 4, 2004)
  Jan Bednarik, Smisel šibkosti. Oris filozofske misli Giannija Vattima ... (številka: 4, 2004)
  Il rito della purificazione e della benedizione della puerpera con l'esempio dell'inculturazione slovena (številka: 4, 2004)
  Pravica do verske svobode v islamu (številka: 4, 2004)
  Božje dejanje glede na dogajanje v ozadju (Lk 24,13-35) (številka: 4, 2004)
  Pastoralni poudarki in spodbude v Posinodalni apostolski spodbudi papeža Janeza Pavla II. "Ecclesia in Europa" (številka: 4, 2004)
 65. 2005
   39

  letnik: 65 (2005)
  številka: 1 (2005)
  številka: 2 (2005)
  številka: 3 (2005)
  številka: 4 (2005)
  Sacrosanctum Concilium (številka: 1, 2005)
  Habermasova teorija komunikativnega delovanja v teološki perspektivi (številka: 1, 2005)
  Konferenca moralnih teologov v Innsbrucku (številka: 1, 2005)
  Pluralizem v Evropi? (številka: 1, 2005)
  Etimološka razlaga svetopisemskih imen kot lingvistično in literarno izrazno sredstvo v izvirniku in prevodih (številka: 1, 2005)
  Marija Jasna Kogoj, Uršulinski samostan v Ljubljani na prehodu iz avtonomije v Rimsko unijo s posebnim poudarkom na šolstvu med leti 1868 in 1918 ... (številka: 1, 2005)
  Kateheza v raznoliki in multikulturni Evropi (številka: 1, 2005)
  Prayer at the start of action Neh 1:5-11 (številka: 1, 2005)
  Catholic church and nationalism (številka: 2, 2005)
  Frančiškanski, ljudski in jožefinski križev pot (številka: 2, 2005)
  Pot do metafore v filozofiji Paula Ricoeurja (številka: 2, 2005)
  Obred kozla za Azazela v 3 Mz 16 in judovskem izročilu (številka: 2, 2005)
  Metafora notranji človek pri Gregorju iz Nise (številka: 2, 2005)
  Molitve, v katerih tožba preide v češčenje (številka: 2, 2005)
  Primož Krečič, Ontologija ljubezni pri S. N. Bulgakovu, doktorska disertacija, 648 str. (številka: 2, 2005)
  Človek med kulturno, socialno in teološko antropologijo (številka: 3, 2005)
  " Pot ekumenizma je pot cerkve" (številka: 3, 2005)
  Preroškost pastoralne konstitucije o cerkvi v sedanjem svetu (številka: 3, 2005)
  40 let po koncilu: cerkev "ad intra" in cerkev "ad extra" (številka: 3, 2005)
  Cerkev v gradnji evropskega duha in obratno (številka: 3, 2005)
  Zdravko Lavrič, Ničnost cerkvenega zakona po kanonu 1095 Zakonika cerkvenega prava, Ljubljana, 2005, ocena doktorskega dela (številka: 3, 2005)
  Zakonik cerkvenega prava 1983 - zadnji koncilski dokument (številka: 3, 2005)
  Ali odmeva in kako odmeva koncil v cerkvi na Slovenskem? (številka: 3, 2005)
  Duša teologije in dušna hrana (številka: 3, 2005)
  Moralno odločanje med avtonomijo in heteronomijo (številka: 3, 2005)
  Tadej Jakopič, Zgodovinski razvoj redovnega vodila v suverenem malteškem viteškem redu ter njegov vpliv na podobo srednjeveškega viteza, Ljubljana 2004, 316 str. (številka: 3, 2005)
  Kako daleč je evangelizacija 40 let po koncilu? (številka: 3, 2005)
  Cerkev pričevalka človekovega dostojanstva in skupnega dobrega v liberalistični družbi (številka: 3, 2005)
  Sol zemlje in mesto na gori (številka: 3, 2005)
  Teološki simpozij ob 40-letnici sklepa II. vatikanskega cerkvenega zbora (številka: 3, 2005)
  Nagovor nadškofa msgr. Alojza Urana (številka: 3, 2005)
  Kdo je Cerkev? (številka: 3, 2005)
  Znamenje in orodje Svete Trojice v zgodovini (številka: 3, 2005)
  Drudi! vatikanski cerkveni zbor in mediji (številka: 3, 2005)
 66. 2006
   29

  letnik: 66 (2006)
  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  številka: 3 (2006)
  številka: 4 (2006)
  Antropološko-psihološke in teološke osnove prenašanja vrednot: zgodnja navezanost na starše in temelji religioznosti (številka: 1, 2006)
  Inkulturacija druge osnovne izdaje rimskega poročnega obrednika (številka: 1, 2006)
  Vekoslav Grmič: teolog, profesor in škof, ki je ustvarjal, da bi vse, posebno teologija bila v službi človeka (številka: 1, 2006)
  Cerkev v svoji trinitarični, perihoretični in evharistični razsežnosti (številka: 1, 2006)
  Vloga primarnih odnosov in navezanosti v razvoju posameznika (številka: 1, 2006)
  Der Laibacher Bischof Tomaž Hren (1597-1630) und siene nachtridentinischen Reformbestrebungen (številka: 1, 2006)
  Blaženi škof Anton Martin Slomšek in razglasitev dogme o Marijinem brezmadežnem spočetju (številka: 1, 2006)
  V obzorju nemočnega Boga (številka: 1, 2006)
  Prvi stiki med novo Jugoslavijo in Svetim sedežem (številka: 2, 2006)
  Teleologija vzgoje in izobraževanja v luči filozofske antropologije Antona Trstenjaka (številka: 2, 2006)
  Odnosnost veselja v Pismu Filipljanom (številka: 2, 2006)
  Literarna interpretacija svetopisemske zgodbe o Jožefu iz Egipta pri Thomasu Mannu (številka: 2, 2006)
  Moralno in religijsko učenje in poučevanje pred novimi izzivi (številka: 2, 2006)
  L' approccio esistenziale e il contributo teologico al fenomeno di speranza (številka: 2, 2006)
  Izbira in formacija spirituala v luči 2. vatikanskega koncila in pokoncilskih dokumentov (številka: 2, 2006)
  Andrej Šegula, Pedagoški postopki v odnosu do avtoritete in pokorščine v Frančiškovi duhovnosti, doktorska disertacija, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani 2005 ... (številka: 4, 2006)
  Pomen kazni in odpuščanja v Svetem pismu (številka: 4, 2006)
  Teološka fakulteta v akademskem dveletju 2004-2006 (številka: 4, 2006)
  Primož Šterbenc, Šiiti: geneza, doktrina in zgodovina odnosov s suniti, FDV, Knjižna zbirka Mednarodni odnosi, Ljubljana 2005, 572 str. (številka: 4, 2006)
  Feminizacija in etizacija kot neločljiv proces humanizacije sveta (številka: 4, 2006)
  Spolni stereotipi in položaj žensk v katoliški cerkvi (številka: 4, 2006)
  Srečevanje civilizacij (številka: 4, 2006)
  Vzgoja za solidarnost (številka: 4, 2006)
  Cerkev - skupnost, ki zdravi (številka: 4, 2006)
 67. 2007
   43

  letnik: 67 (2007)
  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  številka: 3 (2007)
  številka: 4 (2007)
  Pogledi ljubljanskih škofov od Gruberja do Jegliča na vzgojo in izobraževanje duhovnikov (številka: 1, 2007)
  Globalizirano sveto in nove oblike religioznosti (številka: 1, 2007)
  Med različnostjo in enotnostjo (številka: 1, 2007)
  Mednarodni projekt Frintaneum (Avguštinej) (številka: 1, 2007)
  Kulturno-duhovne razmere na Slovenskem v 19. stoletju (številka: 1, 2007)
  Frintaneum (Avguštinej) in Cerkev na Slovenskem (številka: 1, 2007)
  Odrešenje predpostavlja odnos - relacijska družinska paradigma (številka: 1, 2007)
  There is hope for the scattered people (številka: 1, 2007)
  Pogled na družbo v teoriji in praksi Fethullaha Gülena (številka: 1, 2007)
  Kovačičevi etiški pogledi (številka: 2, 2007)
  Pojmovanje kulture pri Franu Kovačiču (številka: 2, 2007)
  Kazuistika (številka: 2, 2007)
  Religija kot vir pomoči pri soočanju s stresnimi in travmatičnimi dogodki (številka: 2, 2007)
  Kovačičeva življenjska pot (številka: 2, 2007)
  Krščanska misel na Slovenskem in Fran Kovačič (številka: 2, 2007)
  Ontologija Frana Kovačiča (številka: 2, 2007)
  Noetika Frana Kovačiča (številka: 2, 2007)
  Skotistično razumevanje biti in njegov odmev v neosholastiki (številka: 2, 2007)
  Škofija Murska Sobota 2006 ... (številka: 2, 2007)
  Ali potrebujemo novo etiko? (številka: 3, 2007)
  Beseda v prevodu: revizija ali novi prevod Svetega pisma (številka: 3, 2007)
  Teološka fakulteta v študijskem letu 2006-07 (številka: 3, 2007)
  Beseda, ki je ogenj ne sežge (Dan 3,24-50) (številka: 3, 2007)
  Etične dileme raziskovanja na človeških matičnih celicah (številka: 3, 2007)
  Pavlov zgled oznanjevanja Kristusa (številka: 3, 2007)
  Beseda življenja pri prerokih (številka: 3, 2007)
  Tatjana Rakar, Razvoj cerkvenih šol v postsocialističnih družbah ... (številka: 3, 2007)
  La conversione di Francesco d'Assisi nella Legenda Trium Sociorum (številka: 3, 2007)
  Odzivanje ljudi na Božjo besedo v Pentatevhu (številka: 3, 2007)
  Sveto pismo kot temelj oznanila in teologije cerkvenih očetov (številka: 3, 2007)
  Od Besede k Osebi (številka: 3, 2007)
  Duhovno vodstvo v začetni vzgoji posvečenih oseb: s pozornostjo na svobodo vesti in izbire duhovnega voditelja (številka: 4, 2007)
  Spolne zlorabe v Cerkvi in vprašanje odškodninske odgovornosti (številka: 4, 2007)
  Struktura verovanja po J. W. Fowlerju (številka: 4, 2007)
  Kaznivo dejanje proti človeškemu življenju (številka: 4, 2007)
  Blaž Jezeršek, Zadržek različne vere pri sklepanju zakona med katoliško in muslimansko stranjo (doktorsko delo) ... (številka: 4, 2007)
  Tomažičev simpozij v Rimu 2007 (številka: 4, 2007)
  Nekatere posebnosti afriške miselnosti in verovanja (številka: 4, 2007)
 68. 2008
   36

  letnik: 68 (2008)
  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  številka: 3 (2008)
  številka: 4 (2008)
  Frančiškov odnos do Boga (številka: 1, 2008)
  Zapleti v spolnosti in hrepenenje po odrešenju (številka: 1, 2008)
  Izziv teorij o psihološki dinamiki ženskega verovanja (številka: 1, 2008)
  Koncept poroke in zakona v tradicionalni Afriki (številka: 1, 2008)
  Nauk o milosti pri sv. Gregorju iz Nise (številka: 1, 2008)
  Spiritual fatherhood, direction and accompaniment: mutually exclusive or supplementary terms? (številka: 1, 2008)
  Služenje kot vzajemnost Boga in človeka v odrešenjskem dogajanju (številka: 1, 2008)
  Ekologija in duhovna ozaveščenost (številka: 1, 2008)
  "Reši nas, Bog vesoljstva!" (številka: 1, 2008)
  Identiteta in religioznost (številka: 1, 2008)
  Avguštin, Proti akademikom ... (številka: 2, 2008)
  Nedokončani sinodalni procesi v Sloveniji (številka: 2, 2008)
  Sveto pismo in Plečnikova sakralna arhitektura (številka: 2, 2008)
  Und der Mensch erschuf den Menschen nach eigenem Abbild (številka: 2, 2008)
  The history of forms in Judeo-Christian sources and tradition (številka: 2, 2008)
  Sto petdeset let zavoda Collegium Canisianum v Innsbrucku (številka: 2, 2008)
  Misijonska razsežnost v katehezi (številka: 2, 2008)
  The priestly patriotic associations in the Eastern European countries (številka: 2, 2008)
  Pomen in izzivi priprave na zakon z vidika teorije navezanosti (številka: 2, 2008)
  Irena Avsenik Nabergoj, Mirror of reality and dreams. Stories and confessions by Ivan Cankar ... (številka: 2, 2008)
  Pogledi na Trubarja in reformacijo ob njegovi štiristoletnici - sto let pozneje (številka: 3, 2008)
  Pot k odgovornosti (številka: 3, 2008)
  Teološki simpozij 2008 (številka: 3, 2008)
  Družina kot zveza (številka: 3, 2008)
  Trubarjev simpozij v Rimu (številka: 3, 2008)
  Družina kot zaveza (številka: 3, 2008)
  Družina kot obveza (številka: 3, 2008)
  Psychology of religion and intercultural dialogue and tolerance (številka: 3, 2008)
  A trent'anni dalla morte di Papa Montini e del vescovo di Maribor mons. Držečnik: due figure simili per sensibilita umana ed ecclesiale (številka: 3, 2008)
  Teološka fakulteta v študijskem letu 2007/08 (številka: 3, 2008)
  Družina kot odveza (številka: 3, 2008)
 69. 2009
   5

 70. 2010
   61

  letnik: 70 (2010)
  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  Prispevek škofa Jakoba Maksimilijana Stepišnika na področju cerkvenega zgodovinopisja (številka: 1, 2010)
  Stepišnikovi katehetski in teološki spisi (številka: 1, 2010)
  Sakralna arhitektura v lavantinski škofiji za časa knezoškofa Jakoba Maksimilijana Stepišnika (številka: 1, 2010)
  Slomšek in Stepišnik (številka: 1, 2010)
  Knezoškof Stepišnik v očeh sodobnikov (številka: 1, 2010)
  Stepišnik in škofijska sinoda (številka: 1, 2010)
  Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije (številka: 1, 2010)
  Confrontation of liturgical theologies in translations of holy liturgies into Serbian language in the 20th century (številka: 1, 2010)
  Stepišnikov teološki študij (številka: 1, 2010)
  Stepišnik in sveta brata Ciril in Metod (številka: 1, 2010)
  Redovne skupnosti v lavantinski škofiji v času delovanja škofa Stepišnika (številka: 1, 2010)
  Škof Stepišnik, prvi vatikanski koncil, papeška nezmotnost (številka: 1, 2010)
  Sodobni iskalec med vagabundom in romarjem (številka: 1, 2010)
  Janez Juhant, Etika I, na poti k vzajemni človeškosti ... (številka: 1, 2010)
  Irena Avsenik Nabergoj, Hrepenenje in skušnjava v svetu literature: motiv Lepe Vide ... (številka: 1, 2010)
  Franc Maršič, Konceptualizacija religijske pedagogike v preventivnem vzgojnem sistemu Janeza Boska ... (številka: 2, 2010)
  Im Lebensraum des dreieinigen Gottes (številka: 2, 2010)
  Pomoč osebam s poškodbo glave in njihovim družinam (številka: 2, 2010)
  Liturgija - pot oznanjevanja v ruski pravoslavni cerkvi (številka: 2, 2010)
  Pojem "rojstvenosti" pri Hannah Arendt in bioetika (številka: 2, 2010)
  Pastoralna shizma v pokoncilski katoliški župniji na Slovenskem (številka: 2, 2010)
  Izkrivljene oblike religioznega doživljanja (številka: 2, 2010)
  Rajhmanova antropologija kot iskanje božjega okolja v človeku (številka: 2, 2010)
  Il Cristo di Hegel e il grido della fede (številka: 2, 2010)
  Pristno delovanje je vzajemnost in sodelovanje (številka: 3, 2010)
  Das Gelübde der Keuschheit in den Generalkonstitutionen des Minderbrüderordens (številka: 3, 2010)
  Les constitutions dans la vie religieuse aujourd'hui (številka: 3, 2010)
  Pokoncilsko iskanje specifičnosti krščanske etike (številka: 3, 2010)
  Franc Zorec, Petdeset let župnijske kateheze na Slovenskem (1953-2003), njena srednjeevropska primerljivost in smernice za njen nadaljnji razvoj ... (številka: 3, 2010)
  Inkulturacija rimskega pogrebnega obrednika iz leta 1970 v tretji (2006) in četrti (2010) izdaji slovenskega pogrebnega obreda (številka: 3, 2010)
  Klavzura kot temeljna razsežnost Bogu posvečenega življenja (številka: 3, 2010)
  Odgovornost katoliške cerkve za dejanja duhovnikov in redovnikov (številka: 3, 2010)
  Brigita Perše, Slovenska katoliška župnija na prehodu iz 2. v 3. tisočletje ... (številka: 3, 2010)
  Študij in znanost Ivana Dizma Florjančiča (številka: 3, 2010)
  "Il nostro chiostro e il mondo" (številka: 3, 2010)
  Lehrpläne und Schulbücher für den Religionsuntericht an den Staatlichen Grundschülen in Polen (številka: 3, 2010)
  Kako sva se spoznala (številka: 3, 2010)
  Pedagogika M. Montessori in predšolska verska vzgoja (številka: 4, 2010)
  Ženske, ki umirajo za Alaha (številka: 4, 2010)
  Freedom to change religion in UN documents and influence of Islamic states on wording and practice (številka: 4, 2010)
  Svoboda vere v odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ustavnosti Zakona o verski svobodi (številka: 4, 2010)
  Umrisse einer trinitarischen Ökologie (številka: 4, 2010)
  Sulla recente scoperta di due nuovi fogli ebraici del ms C del libro del Siracide (številka: 4, 2010)
  Prof. dr. Stanko Janežič (številka: 4, 2010)
  Krščansko in islamsko mučenstvo (številka: 4, 2010)
  Barbara Simonič, Empatija kot temeljni antropološki odnos: od izročila preko Edith Stein do relacijske teorije ... (številka: 4, 2010)
  Lex naturalis kot zakon praktičnega uma (številka: 4, 2010)
  Mati Terezija, Pridi, bodi moja luč: zasebni spisi svetnice iz Kalkute ... (številka: 4, 2010)
  Država in verske skupnosti (številka: 4, 2010)
  The role of ethics in the education for sustainable development of man (številka: 4, 2010)
  Kakšno je miselno ozadje našega pastoralnega dela (številka: 4, 2010)
  Prof. dr. Jože Plevnik DJ (številka: 4, 2010)
  Janežičev ustvarjalni duh (številka: 4, 2010)
  Martin Kmetec, Islamizem v Turčiji in njegova kritika ... (številka: 4, 2010)
  Narativna kateheza (številka: 4, 2010)
  Tipologija živosti župnij v Sloveniji (številka: 4, 2010)
 71. 2011
   54

  letnik: 71 (2011)
  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  Irena Avsenik Nabergoj, Hrepenenje in skušnjava v svetu literature: motiv Lepe Vide ... (številka: 1, 2011)
  Vloga branilca vezi in izvedenca v ničnostnih zakonskih pravdah (številka: 1, 2011)
  Večji in popolnejši šotor Kristusovega duhovništva (Heb 9,11) (številka: 1, 2011)
  Die Aktivierung des Schülers im Religionsunterricht an der Grundschule - dargestellt am Beispiel der Schulbuchreihe Das Geschenk Jesu (številka: 1, 2011)
  Nejasno Tomaževo sporočilo (številka: 1, 2011)
  Razreševanje metafizičnih sporov v pragmatizmu (številka: 1, 2011)
  How to cope with memories? (številka: 1, 2011)
  Dialogue, peace and religion (številka: 1, 2011)
  Aktualnost krščanskega socialnega nauka o delu in lastnini p. Angelika Tominca (številka: 1, 2011)
  Katoliška Cerkev v zapisnikih konferenc sekretarjev okrajnih komitejev KPS (številka: 1, 2011)
  Evharistija v pravičnosti in pravičnost v evharistiji (številka: 1, 2011)
  Mednarodna konferenca o solidarnosti (številka: 2, 2011)
  Eshatologija pravoslavne Cerkve (številka: 2, 2011)
  Der selige Michael Rua (1837-1910) und die salesianische Tätigkeit unter den Slowenen (številka: 2, 2011)
  Zgodovinski, sociološki in etični pomen enciklike Humanae Vitae (številka: 2, 2011)
  Gesellschaftliche Deprivation und Sozialarbeit (številka: 2, 2011)
  Odvisnost kot oblika malikovanja (številka: 2, 2011)
  Silvin Marijan Krajnc (številka: 2, 2011)
  Theologiebeitrag zum slowenischen ökologischen Bewusstsein (številka: 2, 2011)
  Travmatsko izkustvo in dojemanje religioznosti (številka: 2, 2011)
  Pedagoški koncepti dijaških domov in odgovori na etične potrebe mladih (številka: 2, 2011)
  Tobitova spokorna molitev (številka: 2, 2011)
  "Še-sindrom" v katoliški Cerkvi na Slovenskem zahteva novo evangelizacijo, zlasti v mestih (številka: 2, 2011)
  Lea Jensterle (številka: 2, 2011)
  Andrej Inkret, In stoletje bo zardelo (številka: 2, 2011)
  Viri in literarna odličnost najstarejših slovanskih prevodov Svetega pisma (številka: 3, 2011)
  Attempts by Asian theologians to evolve a viable theology of religious pluralism and dialogue for our times (številka: 3, 2011)
  Brigita Perše, Prihodnost župnije: študija na primeru župnij ljubljanske nadškofije ... (številka: 3, 2011)
  Pastoralno prenavljanje Cerkve (številka: 3, 2011)
  Paradoks moči in šibkosti v recepciji pripovedi o egiptovskem Jožefu (številka: 3, 2011)
  Bog je solidaren s človekom (številka: 3, 2011)
  Zvestoba suni - tradiciji (številka: 3, 2011)
  Ceaseless activity to seek peace in living together with others (številka: 3, 2011)
  Irena Avsenik Nabergoj, Literarne vrste in zvrsti: stari Izrael, grško-rimska antika in Evropa ... (številka: 3, 2011)
  A deliberative rhetorical critical approach to the structure and argument of 1 Corinthians (številka: 3, 2011)
  Čustvena povezanost in notranje življenje (številka: 3, 2011)
  Teološki in kulturološki razlogi za islamski pluralizem v Sloveniji (številka: 3, 2011)
  Mateja Demšar (številka: 4, 2011)
  Teologija besede v slovenskem kulturnem in duhovnem prostoru (številka: 4, 2011)
  Kakovost življenja parov s kronično boleznijo in duhovnost (številka: 4, 2011)
  Newman's Essay on the development of Christian doctrine (številka: 4, 2011)
  Milost odpuščanja v zakonskem odnosu (številka: 4, 2011)
  Možnosti in pomen sprave (številka: 4, 2011)
  Two exceptional saints of Kievan Rus' (številka: 4, 2011)
  Die Kirchlichkeit des Theologen - im Licht von Papst Benedikt XVI. (številka: 4, 2011)
  Ali je možna empatična družba dialoga? (številka: 4, 2011)
  Saša Poljak Lukek (številka: 4, 2011)
  Pnevmatologija tridentinskega in drugega vatikanskega koncila (številka: 4, 2011)
  Kaj pomeni: odgovoriti na prejeto božjo ljubezen? (Rim 12,1-2) (številka: 4, 2011)
 72. 2012
   65

  letnik: 72 (2012)
  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  Sekularizacija kot priložnost za novo evangelizacijo (številka: 1, 2012)
  Nezaposlovanje žensk v islamskem svetu (številka: 1, 2012)
  Christliches Menschenbild bei Papst Benedikt XVI. (številka: 1, 2012)
  Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji (številka: 1, 2012)
  Kongresi Osvobodilne fronte in katoliška Cerkev (številka: 1, 2012)
  Starševstvo kot prostor razvoja empatije pri otroku (številka: 1, 2012)
  Pravni položaj begunskih romskih otrok in vloga Cerkva v Črni gori (številka: 1, 2012)
  Karikature o Cerkvi v časniku Večer (2001-2011) in pravica do dobrega imena (številka: 1, 2012)
  Islam in sekularizem v arabski pomladi (številka: 1, 2012)
  Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije (številka: 1, 2012)
  Ljubljančani gostijo Boškovića (številka: 1, 2012)
  Patronatno pravo in jožefinski patronati kranjskega verskega sklada (številka: 1, 2012)
  Teološka fakulteta v akademskem letu 2011/2012 (številka: 2, 2012)
  Povezanost vzgojnih slogov z navezanostjo na druge in na Boga (številka: 2, 2012)
  Odipe ou le crépuscule des dieux d'Henri Ghéon a la lumiere du Dieu (in)connu de Saint Paul (številka: 2, 2012)
  Čustveno odpuščanje v medsebojnih odnosih (številka: 2, 2012)
  Vloga botrov v birmanski pastorali (številka: 2, 2012)
  Janez Juhant, Za človeka gre ... (številka: 2, 2012)
  Pregled zgodovine Katoliške akcije na Slovenskem (številka: 2, 2012)
  Bazilij Véliki - Ad adolescentes v kontekstu odnosa cerkvenih očetov do antične kulture in šolstva (številka: 2, 2012)
  Različni modeli zdravljenja odvisnosti in relacijska družinska terapija (številka: 2, 2012)
  Marriages and cohabitations from theological, demographic and social perspective (številka: 2, 2012)
  Celovita pastorala zahteva celovite osebnosti (številka: 2, 2012)
  Posledice janzenističnih idej za nekatere oblike ljudske pobožnosti (številka: 2, 2012)
  Valentin Kalan, Evrotropija - "dobra Evropa" ... (številka: 3, 2012)
  Negativni vpliv medijev in okolice na vrednote in na samopodobo mladostnic (številka: 3, 2012)
  Govorica in govorice o Bogu pri katehezi (številka: 3, 2012)
  Klerik med strahovi časa in vero, ki osvobaja (številka: 3, 2012)
  Ljubezen premaga strah (številka: 3, 2012)
  Pomen pojma "prepoznavati" za razumevanje božjega razodetja in odrešenja (številka: 3, 2012)
  Medgeneracijska pravičnost (številka: 3, 2012)
  "Kako se v strup prebrača!" (številka: 3, 2012)
  Searching for growth, fulfillment, and freedom within modern secularized society (številka: 3, 2012)
  The necessity of virtues in family life (številka: 3, 2012)
  Integracija Romov v slovensko družbo (številka: 3, 2012)
  Edinost Cerkve v trinitatični! perspektivi (številka: 4, 2012)
  Ekumenska duhovnost danes (številka: 4, 2012)
  Tatjana Rožič (številka: 4, 2012)
  Pravoslavna Crkva i savremeni laiciteti - dijalog (številka: 4, 2012)
  Medkulturni dialog, religije in izobraževanje (številka: 4, 2012)
  Andreja Poljanec (številka: 4, 2012)
  Development and reality of antinomy in Russian religious thought (številka: 4, 2012)
  Jožef Leskovec (številka: 4, 2012)
  Moč tradicije in zbliževanje metod (številka: 4, 2012)
  Veronika Seles (številka: 4, 2012)
  Sekularizacija kot priložnost za novo religioznost (številka: 4, 2012)
  Maja Malovrh (številka: 4, 2012)
  Medverski dialog v luči katoliškega nauka o odrešenju (številka: 4, 2012)
  Ekumensko gibanje včeraj, danes, jutri (številka: 4, 2012)
  Sprache als grundlegendes Ausdruksmittel religiöser und kultureller Identität (številka: 4, 2012)
  Islam in sekularna družba (številka: 4, 2012)
  Engaging contemporary culture (številka: 4, 2012)
  "Pesem nad pesmimi" za vse narode, kulture in religije (številka: 4, 2012)
  Evropske vrednote in identiteta - med enotnostjo in različnostjo (številka: 4, 2012)
  Kaj povezuje in ohranja sodobno družbo? (številka: 4, 2012)
  Das Christentum auf dem Markt der Religionen im Römischen Reich (številka: 4, 2012)
  Katja Dular (številka: 4, 2012)
  Gospel in confrontation with culture (številka: 4, 2012)
  Role and importance of tradition in contemporary culture (številka: 4, 2012)
  Polona Vesel Mušič (številka: 4, 2012)
 73. 2013
   71

  letnik: 73 (2013)
  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  The church does have a philosophy of her own (številka: 1, 2013)
  Mednarodni simpozij Kultura strahu (številka: 1, 2013)
  Interpretacija poželenja v deseti božji zapovedi (številka: 1, 2013)
  Verska dejavnost med državnim pravom in avtonomno ureditvijo Cerkva in drugih verskih skupnosti (številka: 1, 2013)
  Spremembe v izvedbi konklava ob odstopu papeža Benedikta XVI. (številka: 1, 2013)
  Beseda kot teologija (številka: 1, 2013)
  La théologie de Lumen gentium 13 a la lumiere de la pensée d'Henri de Lubac (številka: 1, 2013)
  Janez Juhant in Bojan Žalec, ur. Reconciliation: the way of healing and growth ... (številka: 1, 2013)
  Il nuovo frammento ebraico del libro di Ben Sira (ms. D) e l'elenco completo di tutti i manoscritti ebraici ritrovati e del loro contenuto (številka: 1, 2013)
  Poročanje medijev ob smrti škofa Antona Bonaventura Jegliča (številka: 1, 2013)
  Upravičenost oblikovanja ženskih terapevtskih skupin (številka: 1, 2013)
  Globina vere in doživljanje stresne in travmatične izkušnje (številka: 1, 2013)
  Koncil in mediji (številka: 2, 2013)
  Ivan Platovnjak, ur. Karel Vladimir Truhlar: pesnik, duhovnik in teolog, Znanstvena knjižnica Teološke fakultete 36 ... (številka: 2, 2013)
  Prenova zakonodaje Cerkve v luči drugega vatikanskega koncila s posebnim poudarkom na Cerkvi v Sloveniji (številka: 2, 2013)
  Božja beseda - živa in učinkovita (številka: 2, 2013)
  Prof. dr. Metod Benedik - sedemdesetletnik (številka: 2, 2013)
  Zakonska zveza v perspektivi drugega vatikanskega koncila (številka: 2, 2013)
  Ekleziološka utemeljitev koncilske duhovnosti (številka: 2, 2013)
  "Opolnomočenje" žensk v katoliški Cerkvi po drugem vatikanskem koncilu (številka: 2, 2013)
  Katehetsko področje dela v slovenskem prostoru po drugem vatikanskem koncilu (številka: 2, 2013)
  Pokoncilski poudarki na področju duhovnosti v Cerkvi na Slovenskem (številka: 2, 2013)
  The impact of Vatican I and II on the catholic church how 'novel' was Vatican II? (številka: 2, 2013)
  Medverski dialog - izbira ali nujnost? (številka: 2, 2013)
  Smeri liturgične inkulturacije od koncila do danes (številka: 2, 2013)
  The Orthodox Church and Sacrosanctum Concillium (številka: 2, 2013)
  Sakralna arhitektura po drugem vatikanskem koncilu "ikona" ali "reklama"? (številka: 2, 2013)
  Laiki v Cerkvi na Slovenskem pol stoletja po drugem vatikanskem koncilu (številka: 2, 2013)
  Odmevi koncilskega dogajanja v cerkvi na Slovenskem (številka: 2, 2013)
  Spirituality of lay people after the Second Vatican Council (številka: 2, 2013)
  Globinski izvor genocida in totalitarizma v Kierkegaardovih pojmih tesnobe in stadijev eksistence (številka: 3, 2013)
  Norman Tanner, Kratka zgodovina katoliške Cerkve ... (številka: 3, 2013)
  Samomorilnost in genocidnost z vidika identitet in narcisizma (številka: 3, 2013)
  Predstavitev jeruzalemske izdaje Svetega pisma (številka: 3, 2013)
  Komunitarna etika kot odgovor na človekovo osamljenost in izgubljenost, ki sta posledica liberalizma (številka: 3, 2013)
  Samomor: pomen detabuizacije in mediji (številka: 3, 2013)
  Umanjkanje smisla kot vzrok samomora mladih oseb (številka: 3, 2013)
  Vprašanje obupa in samomora pri Kierkegaardu (številka: 3, 2013)
  Medgeneracijski genocid kot utopična rešitev sodobnih družbenih napetosti (številka: 3, 2013)
  Moderna, suicid in genocid (številka: 3, 2013)
  Miha Šimac, Vojaški kurati iz osrednjih slovenskih dežel v avstro-ogrskih oboroženih silah v prvi svetovni vojni ... (številka: 3, 2013)
  Biblično-pedagoški pogled na vprašanje suicidnosti (številka: 3, 2013)
  O pojmu genocid z vidika skupin, škode in odgovornosti (številka: 3, 2013)
  Poskus samomora in kanonsko pravo (številka: 3, 2013)
  Sekularizacija - samomor religije? (številka: 3, 2013)
  Krog nasilja (številka: 3, 2013)
  Samomor in genocid v luči mimetične teorije (številka: 3, 2013)
  Ustvarjeni po božji podobi (številka: 4, 2013)
  Razum v odnosu do vere (številka: 4, 2013)
  Bivanjska varnost in duhovnost z vidika logoterapije (številka: 4, 2013)
  Andraž Arko, Edukativna razsežnost in katehetsko-pastoralna uporabnost filma Kristusov pasijon Mela Gibsona ... (številka: 4, 2013)
  Anja Kozina, Povezava med travmatiziranostjo v primarni družini in nezvestobo v partnerskih odnosih ... (številka: 4, 2013)
  Ivan Hočevar, Maitreja B. Crema in Jezus Kristus: med samouresničenjem in odrešenjem ... (številka: 4, 2013)
  Vzgoja kot izhodišče oblikovanja etičnih družbenih odnosov (številka: 4, 2013)
  Božje odrešenje prek računalniških iger (številka: 4, 2013)
  Sebastjan Kristovič, Eksistencialna kriza in kriza smisla z vidika logoterapije (številka: 4, 2013)
  Aporetičnost odpuščanja pri Jacquesu Derridaju (številka: 4, 2013)
  Potreba po sistematični (po)krstni pastorali v Cerkvi na Slovenskem (številka: 4, 2013)
  L'esperienza di Dachau nelle memorie autobiografiche del sacerdote Franc Hrastelj (številka: 4, 2013)
  Med videnjem in verovanjem (številka: 4, 2013)
  Motivacija odraslih za religiozno izobraževanje (številka: 4, 2013)
  Oris prispevka sholastike k razvoju ekonomske misli (številka: 4, 2013)
  Sabina Jurič, Medgeneracijski prenos elementov starševstva, religoznost staršev in odrasla navezanost otrok ... (številka: 4, 2013)
  Anica Koprivc Prepeluh, Posledice ne-varne navezanosti v odnosu mati-hči in njeno preoblikovanje v odnosu terapevtka-klientka ... (številka: 4, 2013)
  Podoba ženskosti v Življenju prečastitega Teodozija Pečerskega (številka: 4, 2013)
  Janez Sečnik, Medgeneracijski prenos sramu! ... (številka: 4, 2013)
 74. 2014
   63

  letnik: 74 (2014)
  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  Stanko Gerjolj in Franz Feiner, ur. Gestaltpädagogik heute und morgen: Eine Bewegung mit Zukunft; Kongress für Integrative Gestaltpädagogik und heilende Seelsorge nach Albert Höfer (številka: 1, 2014)
  Značilnosti in posledice verske zlorabe (številka: 1, 2014)
  A critique of Maclntyre's self-correction attempt (številka: 1, 2014)
  (Nacionalni) ponos v humanistični in v novozavezni interpretaciji (številka: 1, 2014)
  Nekateri vidiki zgodovinopisja zadnjega desetletja o papežu Piju XII. (številka: 1, 2014)
  Sorodstvo častivrednega škofa Baraga ob Zgornji Kolpi (številka: 1, 2014)
  Odnos do preteklosti in slovenska razdeljenost (številka: 1, 2014)
  On the ethos of theology (številka: 1, 2014)
  Katechese im Zeitalter der Postmoderne (številka: 1, 2014)
  Linda Jarosch in Andrea Larson, Vidim se v tebi: odnos med materjo in hčerjo - ključ do osebne moči ... (številka: 1, 2014)
  Duhovna razsežnost paliativne oskrbe v dialogu s Heideggerjevo in Levinasovo eksistencialno mislijo (številka: 1, 2014)
  Semantika resničnosti in resnice v Svetem pismu (številka: 1, 2014)
  Simulacija privolitve v zakon (številka: 1, 2014)
  Krščanstvo pred izzivom ideologije in idolatrije (številka: 2, 2014)
  Ljubezen kot enost mnogoterega (številka: 2, 2014)
  Slovenski jezik v razkoraku med jezikovno identifikacijo in jezikovnim nemirom (številka: 2, 2014)
  Liturgy and Tillich's theory of symbols (številka: 2, 2014)
  Paradoksno razmerje med vojno in mirom v mimetični teoriji (številka: 2, 2014)
  Jan Assmann: monoteizem in nasilje (številka: 2, 2014)
  Ideologija strahu in nova verska nestrpnost (številka: 2, 2014)
  Pomen svobode v krščanski in v sekularizirani družbi (številka: 2, 2014)
  Religija, nasilje in spomin (številka: 2, 2014)
  John O'Malley, Prvi jezuiti ... (številka: 2, 2014)
  Lex victrix in caritate: zbornik ob sedemdesetletnici p. Viktorja Papeža OFM ... (številka: 2, 2014)
  Sposobnost religij za razgradnjo ideologij (številka: 2, 2014)
  Berdjajeva kritika izvorov religioznega nasilja (številka: 2, 2014)
  Verska nestrpnost med zakonci (številka: 2, 2014)
  "Nasilni Bog" namesto nasilne ideologije (številka: 2, 2014)
  Nasilje in sočutje v ideologijah in religijah in slovenska tranzicijska resničnost (številka: 2, 2014)
  Resurrection of singerism in our Czech and Slovak post-communist society (številka: 3, 2014)
  Ukinitev teoloških študijev v Ljubljani (številka: 3, 2014)
  Nove dimenzije analize (številka: 3, 2014)
  Stanislav Slatinek, Izgubljeni prstan: kako pomagati ločenim in znova poročenim kristjanom ... (številka: 3, 2014)
  Nekateri poudarki katoliških družbenih okrožnic (številka: 3, 2014)
  Prihodnja vloga duhovnikov in laikov v Cerkvi, kakor jo vidijo duhovniki (številka: 3, 2014)
  Sinoda o družini in stanje v Sloveniji (številka: 3, 2014)
  Izzivi vatikanskega pripravljalnega dokumenta sinode o družini (številka: 3, 2014)
  Ordinacijska protokola Goriške nadškofije 1750-1824. 2 zv. Jure Volčjak, ur. Viri/Arhivsko društvo Slovenije 31 in 34. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije ... (številka: 3, 2014)
  Christian witness for the 21st century (številka: 3, 2014)
  Liturgy and mission (številka: 3, 2014)
  Florentinski koncil (1438-1439) (številka: 3, 2014)
  Grundsatzprogramm für die Katechese der Kirche in Polen vom 8. März 2010 (številka: 3, 2014)
  Birger Gerhardsson, Z vsem svojim srcem: o svetopisemskem etosu ... (številka: 4, 2014)
  Vpliv kolektivnega spomina na nasilje (številka: 4, 2014)
  The soteriology of Hans Urs von Balthasar (številka: 4, 2014)
  In defence of just war (številka: 4, 2014)
  Klelija Štrancar, Eksistencialna misel pri Martinu Heideggerju in Emmanuelu Levinasu ter njena uporaba pri duhovnem spremljanju v paliativni oskrbi (številka: 4, 2014)
  Jože Dežman, Etično-personalistični pristop k popravi krivic žrtvam titoizma pa arhivu Komisije Vlade RS za izvajanje Zakona o popravi krivic ... (številka: 4, 2014)
  Barbara Novak, Ponovna vzpostavitev zaupanja v terapiji para z zunajzakonsko nezvestobo ... (številka: 4, 2014)
  Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije (številka: 4, 2014)
  Nasilje in etika križa v luči eksistencialne analitike in mimetične teorije (številka: 4, 2014)
  Etična utemeljitev in upravičenost slovenske osamosvojitvene vojne (številka: 4, 2014)
  Arhitekturna analiza sakralnega prostora cerkve Martina Lutra v Murski Soboti (številka: 4, 2014)
  Die marianische Bereitschaft (številka: 4, 2014)
  Svoboda izražanja vere (številka: 4, 2014)
  Preseganje travmatskih bremen titoizma (številka: 4, 2014)
  Simon Onušič, Predstavitev vere (credo) in njeni poudarki od rimskega katekizma do katekizma katoliške cerkve ... (številka: 4, 2014)
  Aplikativnost geštalt pedagogike v formaciji prihodnjih redovnikov (minoritov) (številka: 4, 2014)
 75. 2015
   76

  letnik: 75 (2015)
  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  Izzivi krščanske duhovnosti danes (številka: 1, 2015)
  Predstavitev novega prevoda Svetega pisma na simpoziju Teologija v dialogu (številka: 1, 2015)
  Od maščevalnosti vojne do maščevanja (številka: 1, 2015)
  Education for interreligious dialogue in the family (številka: 1, 2015)
  "Erfahrungsdefizite" und "Erlebnistrunkenboldigkeit" (številka: 1, 2015)
  Mednarodni simpozij O katoliškem šolstvu (številka: 1, 2015)
  Mednarodni ekumenski simpozij Teologija v dialogu (številka: 1, 2015)
  Alister E. McGrath, Vodnik po krščanski teologiji ... (številka: 1, 2015)
  Letna konferenca Združenja bioetikov Srednje Evrope (številka: 1, 2015)
  Mateja Čoh Kladnik, ur., Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja ... (številka: 1, 2015)
  Akademski predniki in starši generala jezuitov, Gabrijela Gruberja (številka: 1, 2015)
  Dimensions of justice and directions of its reception (številka: 1, 2015)
  Relativna in absolutna revščina v hebrejščini, v klasični in v novozavezni grščini (številka: 1, 2015)
  Branko Klun, Onkraj biti: biblični odmevi v postmoderni misli ... (številka: 1, 2015)
  Posebej o pravnem statusu katoliške cerkve v Sloveniji (številka: 1, 2015)
  Pavlova "beseda o križu" v 1 Kor 1-2 kot izziv krščanske hermenevtike in etike (številka: 1, 2015)
  Semantics of the concept of justice and its literary representations (številka: 2, 2015)
  Mednarodni simpozij (številka: 2, 2015)
  Iskanje edinosti in vesoljnosti Cerkve (številka: 2, 2015)
  Krščanska molitev v sekulariziranem svetu (številka: 2, 2015)
  Stigmatizacija čustvenosti in strah pred sočutjem onemogoča proces sprave (številka: 2, 2015)
  Od vzgoje za empatijo do vzgoje za resnico (številka: 2, 2015)
  Bogdan Kolar, Martinišče v Murski Soboti ... (številka: 2, 2015)
  Samo Skralovnik, Pomen in interpretacija poželenja v deseti božji zapovedi (2 Mz 20,17) ... (številka: 2, 2015)
  Dionys vom Areopag (številka: 2, 2015)
  Demonično nasilje, laž in resnica (številka: 2, 2015)
  Resničnost in resnica v poetiki biblične pripovedi in v njeni interpretaciji (številka: 2, 2015)
  Christianity in confrontation with individualism and crisis of Western culture (številka: 2, 2015)
  Resnica in sočutje se odpirata na bregovih večnosti (številka: 2, 2015)
  Človekovo nesprejemanje temeljne resnice o sebi kot izvor njegovih psihopatologij, nasilja in nesočutnosti (številka: 2, 2015)
  Irena Avsenik Nabergoj, Resničnost in resnica v literaturi, v izbranih bibličnih besedilih in v njihovi literarni interpretaciji ... (številka: 2, 2015)
  Resnica, zgodovina, integriteta in sprava (številka: 2, 2015)
  Zloraba resnice v zakonski zvezi (številka: 2, 2015)
  Nedovoljeno, nezaželeno in nepriznano žalovanje (številka: 2, 2015)
  Za svobodo osvobojeni (številka: 3, 2015)
  Anton Strle na zatožni klopi (številka: 3, 2015)
  Moralna presoja stališč o spolnosti in z njo povezanih vprašanj zakonskega življenja (številka: 3, 2015)
  Divorce and remarriage of the divorced as a step toward engaging in a life with Christ and the church? (številka: 3, 2015)
  Lebensentscheidung als endgültige Bestimmung der eigenen Zukunf (številka: 3, 2015)
  Podoba laika v dokumentih drugega vatikanskega koncila in izziv za danes (številka: 3, 2015)
  Primerjalna presoja svetopisemskih besedil o skušnjavi in preizkušnji in metoda intertekstualnosti (številka: 3, 2015)
  General and proper names for God(s) in the Hebrew Bible (številka: 3, 2015)
  Vprašanje razvezanih in ponovno poročenih od koncila do danes (številka: 3, 2015)
  Fenomen homoseksualnosti in moralni kriteriji za njegovo družbeno umestitev (številka: 3, 2015)
  Upoštevanje postopnosti v moralnem življenju (številka: 3, 2015)
  Alojzij Pavel Florjančič in Bogdan Vidmar, ur. Otmar Črnilogar: človek mnogih talentov ... (številka: 3, 2015)
  Homoseksualnost in krščanska etika (številka: 3, 2015)
  Ranljivost sodobnih družin in spodbuda k materinski rahločutnosti v pastoralni skrbi za družine (številka: 3, 2015)
  Conditioning of intellect in Christian contemplation in the light of definitions and St. Augustine's experience (številka: 3, 2015)
  Giovanni Hus e i cattolici cechi (številka: 3, 2015)
  Krščanska sakralna arhitektura pred cerkvenim razkolom (številka: 4, 2015)
  Ana Martinjak Ratej, Totalitarizem kot skrajna oblika kršenja osnov personalistične etike ... (številka: 4, 2015)
  Lidija Hamler, Etična merila medgeneracijskega dialoga v vzgojno-izobraževalnem procesu: dijaški domovi v srednjeevropskem prostoru in njihova prihodnost ... (številka: 4, 2015)
  Zvonik kot stik evangeličanske in katoliške kulture (številka: 4, 2015)
  Priprava na zakon v pripravljalnih besedilih na škofovski sinodi (2014-2015) (številka: 4, 2015)
  Iztok Mozetič, Katoliška cerkev v Slovenskem poročevalcu, Ljudski pravici in Delu v letih 1953-1961 ... (številka: 4, 2015)
  Mednarodna znanstvena konferenca Resnica in sočutje (Truth and compassion) (številka: 4, 2015)
  Divinization of life in Roberto Mangabeira Unger's philosophy of religion (številka: 4, 2015)
  Jožef Muhovič, Leksikon likovne teorije ... (številka: 4, 2015)
  Rojstvo otroka (številka: 4, 2015)
  Polno in nepopolno občestvo s katoliško cerkvijo (številka: 4, 2015)
  Učitelji teologije med ljubljanskimi jezuiti 18. stoletja (številka: 4, 2015)
  Vloga katoliške cerkve pri prevenciji samomorilnosti v Sloveniji (številka: 4, 2015)
  Slovenski cerkveni tisk o sv. Janezu Bosku do leta 1888 (številka: 4, 2015)
  Brigita Korošec, Potreba odraslih po religioznem izobraževanju v pluralni družbi na primeru Nadškofije Maribor ... (številka: 4, 2015)
  Katoliški tabor v Ljubljani v primežu revolucionarnega nasilja leta 1942 (številka: 4, 2015)
  Tina Rahne Mandelj, Prehod v starševstvo kot priložnost za ustvarjenje varne navezanosti v paru in v odnosu z otrokom: proces soustvarjanja ranljivosti ... (številka: 4, 2015)
  Civic dis-embeddedness? (številka: 4, 2015)
  Christopher James Scobie, The body of Christ in 1 Chorinthians!: a fresh reading, implications for faith communities, and an ecumenical dialog between Catholics and Pentacostals ... (številka: 4, 2015)
  Imperativ "Nikoli več zla nasilja!" v luči evangeljskega klica "Glej, človek!" (številka: 4, 2015)
  Islamska kristologija (številka: 4, 2015)
 76. 2016
   70

  letnik: 76 (2016)
  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3-4 (2016)
  Ptujska Gora (številka: 1, 2016)
  Marionovo razlikovanje med malikom in ikono in vprašanje hermenevtike (številka: 1, 2016)
  Dnevnik škofa Jegliča - kot zgodovinski vir (številka: 1, 2016)
  Vloga religije v psihoanalizi (številka: 1, 2016)
  Ekonomija in nasilje v luči Girardove teorije mimetične želje (številka: 1, 2016)
  Aperçu sur les communautés chrétiennes au Moyen-Orient (številka: 1, 2016)
  Beseda Bog v jeziku metafizike in v jeziku evangelija (številka: 1, 2016)
  Resničnost in resnica v svetopisemskih in nesvetopisemskih pripovedih in poeziji (številka: 1, 2016)
  Totalitarizem kot politična religija (številka: 1, 2016)
  Pavlina Bobič, Vojna in vera: Katoliška cerkev na Slovenskem 1914-1918 ... (številka: 1, 2016)
  Škof Rožman in reševanje Judov (številka: 1, 2016)
  Religija kot "le podlaga" države (številka: 1, 2016)
  Miha Šimac, Vojaški duhovniki iz slovenskih dežel pod habsburškim žezlom ... (številka: 1, 2016)
  Maksimilijan Matjaž, Klic v novo življenje: Prevod in komentar Pavlovega Prvega pisma Korinčanom ... (številka: 1, 2016)
  Regula morum et ordinum sacerdotalium (številka: 1, 2016)
  Marjan Turnšek, Prebudimo dremajočega velikana ... (številka: 1, 2016)
  The Tenth commandment (Deut 5:21) (številka: 1, 2016)
  Okrevanje odraslih otrok alkoholikov in duhovnost (številka: 1, 2016)
  Žrtvovanje v krščanski duhovnosti (številka: 2, 2016)
  Sistemska in duhovna perspektiva zdravja in bolezni (številka: 2, 2016)
  "Usmiljenja hočem in ne žrtve" (Mt 12,7) (številka: 2, 2016)
  The corpus-based study on the impact of religious education on the humanization of man and development of religious competence (številka: 2, 2016)
  Kierkegaard, ljubezen kot dolžnost in žrtvovanje (številka: 2, 2016)
  Kdo se žrtvuje za koga? (številka: 2, 2016)
  Pojem žrtve v vzgoji (številka: 2, 2016)
  Ozadje sodnega procesa proti Ivanu Jeriču in Jožefu Vojkoviču oktobra 1946 (številka: 2, 2016)
  "Nepravilni primeri" partnerskih zvez in načelo postopnosti, "gradualnosti" (številka: 2, 2016)
  Žrtev in pashalna skrivnost ter homilija na Slovenskem (številka: 2, 2016)
  Komunizem v perspektivi Girardovega razumevanja žrtvovanja in grešnega kozla (številka: 2, 2016)
  Darovanje kot najintenzivnejša oblika odnosa (številka: 2, 2016)
  Self-sacrifice in politics and the corrective power of humility (številka: 2, 2016)
  Etični razmislek o žrtvovanju človeških zarodkov v znanstvene namene (številka: 2, 2016)
  Žrtve nepričakovane nosečnosti (številka: 2, 2016)
  Žrtvovanje, nasilje in grešni kozel (številka: 2, 2016)
  Matija Nared, Antešaške sodne prakse na podlagi verovanja in vprašanje človekovih pravic ... (številka: 3/4, 2016)
  Katoliška kulturno-vzgojna oblika odpora proti italijanizaciji (številka: 3/4, 2016)
  Kakšno podobo in prihodnost cerkve odpira papež Frančišek (številka: 3/4, 2016)
  Leopoldinina ustanova na Dunaju in njena podpora slovenskim misijonarjem v ZDA (številka: 3/4, 2016)
  Razsežnosti intelektualne ponižnosti, dialog in sprava (številka: 3/4, 2016)
  Aljaž Peček, Vidiki odrešenja v računalniških igrah ... (številka: 3/4, 2016)
  Peter Nastran, Trinitaričnost krščanske molitve ... (številka: 3/4, 2016)
  Postpozitivistična filozofija znanosti kot sredstvo sodobne apologetike (številka: 3/4, 2016)
  Spomin kot obljuba (številka: 3/4, 2016)
  Rafko Valenčič, Beseda in pričevanje: teorija in praksa oznanjevanja evangelija ... (številka: 3/4, 2016)
  Razvoj cerkvene organizacije v Kijevski Rusiji do sredine 12. stoletja (številka: 3/4, 2016)
  Wittgenstein in vera (številka: 3/4, 2016)
  Vloga žensk pri ekološki senzibilizaciji Rimskokatoliške cerkve (številka: 3/4, 2016)
  Pogled na alkoholizem v svetopisemskem izročilu (številka: 3/4, 2016)
  Jure Volčjak, Ordinacijska protokola ljubljanske (nad)škofije 1711-1824 ... (številka: 3/4, 2016)
  Dalibor Kraljik, The notion of communio in the theology of Joseph Ratzinger/Benedict XVI: an eucharistic theology ... (številka: 3/4, 2016)
  Sara Jerebic, Travma spolne zlorabe v otroštvu in intimni partnerski odnos ... (številka: 3/4, 2016)
  Metaphor, symbol and personification in presentations of life and values (številka: 3/4, 2016)
  Pomanjkanje razsodnosti in notranje svobode kot vzroka za ničnost zakona v luči sodne prakse (številka: 3/4, 2016)
  Slovenski Primorec, goriški katoliški tednik (1945-1948) (številka: 3/4, 2016)
  Reflective mimesis and sacrifice in the mimetic theory of Rene Girard (številka: 3/4, 2016)
  Cecilija Oblonšek, Ustvarjalnost v liturgično-inkulturacijskih procesih glede na slovensko bogoslužje ... (številka: 3/4, 2016)
  Andrej Naglič, Redefinicija odnosa med državo in verskimi skupnostmi v Sloveniji: poskus znanstvene utemeljitve izvršilno-upravnih tez iz leta 2010 in njihova kritična presoja ... (številka: 3/4, 2016)
  Prenova kanonskega postopka v ničnostnih zakonskih pravdah in pojasnila Papeškega sveta za zakonska besedila (številka: 3/4, 2016)
  Luka Trebežnik, Odnos med dekonstrukcijo in religijo pri Jacquesu Derridaju: med nihilizmom in mesijanizmom ... (številka: 3/4, 2016)
  Janez Ferkolj, Prenova iz izvira: kardinal Henri de Lubac kot interpret cerkvenih očetov in živega izročila ... (številka: 3/4, 2016)
  Mateja Katona, Navezanost na mater in doživljanje materinstva ... (številka: 3/4, 2016)
  Izvori in tradicija literarne zvrsti vita Christi v Poljanskem rokopisu (številka: 3/4, 2016)
  Ordali v pravnem sistemu Antešakov na Madagaskarju (številka: 3/4, 2016)
  Uresničevanje verske svobode v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (številka: 3/4, 2016)
  Mik Šetina, Etika po meri človeka v sodobnih družbeno-ekonomskih! odnosih ... (številka: 3/4, 2016)
  Antinomianism as the crisis periods' ethical attitude (številka: 3/4, 2016)
 77. 2017
   4

 78. 2018
   5

 79. 2019
   5