Riba Faronika na freskah sv. Krištofa : razmislek ob 500-letnici potresa v Škofji Loki