Predstavitev doktorske disertacije "Obremenjenost in zadovoljstvo pri delu v odnosu do izgorelosti učiteljev" (dr. Petra Regent)
Presentation of the doctoral dissertation "The relationship between workload, work satisfaction and teachers' burnout" (Petra Regent, PhD)