Razširjenost in zdravstveno stanje črnega bora v blejskih gozdovih
Spatial distribution and health condition of Pinus nigra in the forests of Bled