Društveno-geografske promene na Kosovu i Metohiji u socijalističkoj izgradnji : 1945-1958 : doktorska disertacija